Vyhláška č. 58/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov vecí v turistickom styku

Čiastka 11/1979
Platnosť od 19.06.1979 do30.06.1980
Účinnosť od 01.07.1979 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1979 - 30.06.1980