Vyhláška č. 15/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zmene vyhlášky o hospodárskych vzťahoch pri vykonávaní dovozu tovaru

Čiastka 7/1960
Platnosť od 11.03.1960 do30.06.1964
Účinnosť od 15.03.1960 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

OBSAH

15

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 2. marca 1960

o zmene vyhlášky o hospodárskych vzťahoch pri vykonávaní dovozu tovaru

Minister zahraničného obchodu ustanovuje v dohode s hlavným arbitrom Československej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ministrami podľa § 191 ods. 1 zákona č. 69/1958 Zb., o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


Čl. I

Ustanovenie § 5 vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 173/1958 Ú. l. (Ú. v.) o hospodárskych vzťahoch pri vykonávaní dovozu tovaru sa zrušuje.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marcom 1960.


Minister:

Krajčír v. r.