13

Rozpočtový zákon na rok 1960

z 18. februára 1960

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Úlohy štátneho rozpočtu na rok 1960

Úlohou štátneho rozpočtu na rok 1960 je zabezpečiť na základe rozvoja tvorivej aktivity pracujúcich potrebné finančné prostriedky pre ďalší hospodársky a kultúrny rozvoj republiky v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva a prispieť tak k najlepšiemu splneniu druhého päťročného plánu a k vytvoreniu najlepšej základne pre tretí päťročný plán.

§ 2

Určenie výšky štátneho rozpočtu

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu sa určujú sumou 103 592 743 000 Kčs, celkové výdavky sa určujú sumou 103 405 780 000 Kčs, takže vyplýva prebytok 186 963 000 Kčs; v rámci štátneho rozpočtu sa určujú pre rozpočet Slovenska príjmy sumou 15 457 277 000 Kčs a výdavky sumou 19 117 964 000 Kčs.

(2) V štátnom rozpočte sú obsiahnuté rozpočty národných výborov, ktorých príjmy a výdavky sú 33 042 195 000 Kčs.


§ 3

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1960; vykonajú ho minister financií a ostatní členovia vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generál armády Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

1. príloha zákona č. 13/1960 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Československej republiky na rok 1960

Príjmy Kčs (v tisícoch)VýdavkyKčs (v tisícoch)
Príjmy od socialistického sektora89 070 124Hospodárstvo51 341 441
Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva11 268 065Kultúrne a sociálne opatrenia40 285 842
Obrana a bezpečnosť8 782 866
Ostatné príjmy3 254 554Správa2 995 631
Úhrn103 592 743Úhrn103 405 780

Prebytok 186 963 000 Kčs

Úhrn rozpočtov národných výborov obsiahnutých v štátnom rozpočte

PríjmyKčs (v tisícoch)VýdavkyKčs (v tisícoch)
Vlastné príjmy6 986 713Hospodárstvo12 592 794
Podiely na štátnych príjmoch4 233 094Kultúrne a sociálne opatrenia18 688 482
Prídely zo štátneho rozpočtu21 822 388Správa 1 760 919
Úhrn33 042 195Úhrn33 042 195

2. príloha zákona č. 13/1960 Zb.

Prehľad príjmov a výdavkov jednotlivých krajov (v tisícoch Kčs)

KrajVlastné príjmyPodiely na štátnych príjmochPrídely zo štátneho rozpočtuÚhrn príjmovÚhrn výdavkov
Praha ÚNV505 304521 926870 0241 897 2541 897 254
Pražský684 241404 6851 429 0112 517 9372 517 937
Českobudějovický330 520139 3351 065 6231 535 4781 535 478
Plzenský334 313170 8251 064 5211 569 6591 569 659
Karlovarský199 84661 8311 206 6001 468 2771 468 277
Ústecký386 404152 0851 465 1212 003 6102 003 610
Liberecký288 740168 763805 1061 262 6171 262 617
Hradecký343 444238 131776 0811 357 6561 357 656
Pardubický256 921148 690657 6171 063 2281 263 228
Jihlavský242 253147 191792 3711 181 8151 181 815
Brnenský610 159401 9081 167 4812 179 5482 179 548
Olomoucký355 500244 502890 4271 490 4291 490 429
Gottwaldovský348 320234 082745 6391 328 0411 328 041
Ostravský431 755237 1141 917 1402 586 0092 586 009
K. Vary MsNV14 97112 75967 80095 53095 530
M. Lážně MsNV6 1985 32527 10038 62338 623
F. Lázně MsNV96694519 70021 61121 611
České kraje5 339 8633 290 09714 967 36223 597 32223 597 322
Slovenské kraje1 646 850942 9976 855 0269 444 8739 444 873
ČSR6 986 7134 233 09421 81133 042 19533 042 195