Záložka konsolidované znenie

Obsahuje obsah a text konsolidovaného znenia.
(Pripomenutie: Konsolidované znenie je aktuálne znenie predpisu k určitému dátumu, po zapracovaní všetkých noviel od začiatku účinnosti predpisu.)

40-1964-zneni.png 

Popis zobrazených častí:

 1. Citácia čísla predpisu
 2. Úplný názov predpisu
 3. Dátum vydania predpisu
  Čiastka Zbierky zákonov, v ktorej bol predpis vydaný 
  Dátum začatia účinnosti predpisu
 4. Zaradenie predpisu do právnych oblastí
 5. Obsah predpisu, je možné "rozkliknúť" a odnavigovať sa až do úrovne paragrafu
 6. Dátum posledného exportu predpisu (teda dátum posledných úprav, obsahových alebo technických)
 7. Identifikácia zobrazeného znenia (konoslidovaného, resp. vyhláseného)