Úplné znenie zákona verzus konsolidované znenie

„Úplné znenie zákona“ je špecifickým typom právneho predpisu. Jeho „životný cyklus“ určuje dokument Legislatívne pravidlá vlády. (aktuálna verzia, ktorá je k dispozícii na adrese [http://euro.gov.sk/data/files/1301.rtf], sa tejto téme venuje v článku 42 na strane 40) Vyplýva z toho niekoľko dôsledkov:

  1. Typ predpisu „Úplné znenie zákona“ neprechádza schvaľovacou fázou legislatívneho procesu (teda najmä zhromaždením poslancov)
  2. Typ predpisu „Úplné znenie zákona“ teda nie je účinný a má len informatívnu úlohu
  3. Z dôvodu neúčinnosti nie je možné ho citovať, či inak sa naň odkazovať a teda vlastne nijako reálne ho použiť
  4. Citovať a inak používať je teda možné len vyhlásené znenie právneho predpisu s dodatkom „v znení“
  5. Typ predpisu „Úplné znenie zákona“ nie je teda ani predmetom ďalšej novelizácie

Napriek tomu má však typ predpisu „Úplné znenie zákona“ dôležitú úlohu. Predseda vlády rozhodne o jeho vzniku typicky vtedy, keď sa štruktúra noviel na pôvodný predpis stáva neprehľadnou či nejednoznačnou. V tomto zmysle typ predpisu „Úplné znenie zákona“ predstavuje akúsi pomyselnú hrubú čiaru, ktorá ukáže zámer tvorcov legislatívnych úprav. Ako taký typ predpisu „Úplné znenie zákona“ poskytuje tvorcom právnych informačných systémov návody na riešenie nejednoznačnosti pri vrstvení noviel na seba.

Je zjavné, že typ predpisu „Úplné znenie zákona“ je jednoducho zameniteľný so všeobecne používaným výrazom na kompiláciu noviel do vyhlásených znení, všeobecne nazývané „úplné znenie“ a publikované komerčnými poskytovateľmi právnych informácií v tlači (známe „úzetká“) alebo digitálne v on-line či off-line právnych informačných systémoch. Táto zamenitelnosť je jedným z dôvodov, prečo aplikácia www.zakonypreludi.sk používa namiesto nejasného „úplného znenia“ pojem „konsolidované znenie“, ktorý je okrem iného používaný a teda zrozumiteľný vo viacerých krajinách EÚ, vrátane systému Eurlex.

Na vzťah typu predpisu „Úplné znenie zákona“ k predpisu pôvodnému (vyhlásenému) používa aplikácia www.zakonypreludi.sk pojem „republikácia“. Príklad:

Pritom ako všetky typy predpisov, ktoré nie sú z legislatívneho procesu vybavené účinnosťou, sú identifikované šedou farbou písma.