Citácia právnych predpisov

Problematikou citácií sa zaoberajú Legislatívne pravidlá vlády SR.

Citovať je možné:

Predpis

napr:

  • zákon č. 40/1964 Zb. 

Paragraf, Článok

napr:

  • § 100 zákona č. 40/1964 Zb.

Odstavec, Odrážka, Veta

napr:

  • § 100 odst. 1 
  • § 100 odst. 1, písm a)
  • § 100 odst. 1, písm a) bod 2.

Vo výnimočných prípadoch sa citujú aj celé kapitoly a iné časti predpisu.