Link Asistent

Link Asistent je nástroj na tvorbu trvalých odkazov na citácie predpisov a ich častí (odstavec, písmeno ...).

Aktivuje sa jednoducho kliknutím na ikonu " v ľavej časti obrazovky.

"

Po aktivovaní sa zvýraznia časti predpisu, cez ktoré prechádza kurzor, svetlo žltou farbou. To sú časti predpisu, na ktoré je možné vytvoriť trvalý odkaz.

Odkaz se vytvorí automaticky kliknutím na vybranú časť predpisu. Po kliknutí sa v zobrazenom okne vygeneruje odkaz. (Príklad: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-483#p21.)

ODKAZ

a tiež HTML kód s odkazom.

HTML

TIP:

Vytvorený odkaz je možné vložiť do akéhokoľvek elektronického textu jednoducho pomocou copy / paste (ctrl + C / ctrl + v).

Odkazy sú využiteľné na webových stránkach, v e-mailoch, ale tiež vo "wordových" či iných dokumentoch.

TIP:

Výhodou Link asistenta je aj rýchla tvorba presného názvu časti predpisu, na ktorý konkrétny text odkazuje. (Príklad: "§ 3 odst. 1 zákona č. 40/1964 Z. z.")

VIDEONÁPOVEDA: