Vyhľadávanie predpisov

Vyhľadávanie na stránke Zákony pre ľudí pracuje takto:

 • hľadá len platné predpisy
 • hľadá len v normatívnej časti
  (a teda nie v novelizačných ustanoveniach, prílohách, úvodných, resp. záverečných ustanoveniach)
 • prehľadáva len aktuálne a budúce znenia
 • ako vstup prijíma čísla predpisov, jednotlivé slová, skupiny slov, presnú frázu
 • medzi zadanými slovami je vždy AND, čím viac slov, tým užší výsledok
 • do výsledku spadnú len tie predpisy, kde všetky hľadané slová sú obsiahnuté v jednom fragmente
  (fragment = nejdrobnejšie samostatne citovateľné ustanovenie, resp. nadpis)
 • sú použité základné jazykové nástroje pre ohýbanie slov
 • interpunkcia nie je dôležitá, vyhľadávač rozozná aj výrazy bez interpunkcie

Pre vyhľadanie konkrétneho predpisu stačí zadať

Samozrejme je možné vyhľadávať predpisy podľa textu obsiahnutého v predpise, teda:

Vyhľadané predpisy sú usporiadané v zozname výsledkov podľa relevancie

 • spravidla čím vyššie v zozname výsledkov, tým lepšie predpis zodpovedá Vašej požiadavke
  (viac o zozname výsledkov)

Položky zoznamu výsledkov je možné filtrovať pomocou 3 kritérií, resp. faziet