Čiastka č. 64/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 06.09.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
281/2013 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh 06.09.2013
282/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom národného školstva Rumunska v oblasti vzdelávania na roky 2013 – 2016