Oznámenie č. 282/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom národného školstva Rumunska v oblasti vzdelávania na roky 2013 – 2016

Čiastka 64/2013
Platnosť od 06.09.2013
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 22. júla 2013 v súlade s článkom 10.

282

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júla 2013 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom národného školstva Rumunska v oblasti vzdelávania na roky 2013 – 2016.

Program nadobudol platnosť 22. júla 2013 v súlade s článkom 10.

Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.