Čiastka č. 82/2012 Z. z.

Vydaná dňa: 26.10.2012
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
328/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii 01.11.2012
329/2012 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2013 01.01.2013