Čiastka č. 29/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 23.02.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
52/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.03.2010
53/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 284/2009 Z. z. 15.09.2010
54/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Železničnej polície v roku 2010
r1/c29/2010 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 133/2008 Z. z.
r2/c29/2010 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Národnej banky Slovenska č. 246/2009 Z. z. 01.07.2009