Redakčné oznámenie č. r1/c29/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 133/2008 Z. z.

Čiastka 29/2010
Platnosť od 23.02.2010

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 133/2008 Z. z. o prijatí Dohody o Medzinárodnom energetickom programe

V texte oznámenia namiesto slov „Národná rada Slovenskej republiky s prístupom k dohode vyslovila súhlas svojím uznesením č. 528 z 20. júna 2007“ majú byť správne uvedené slová „Národná rada Slovenskej republiky s prístupom k dohode vyslovila súhlas svojím uznesením č. 523 z 19. septembra 2007“.