Čiastka č. 2/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 12.01.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
2/2010 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. septembra 2009 vo veci výkladu čl. 102 ods. 1 písm. h) vety pred bodkočiarkou Ústavy Slovenskej republiky
3/2010 Z. z. Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 01.02.2010
4/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.02.2010
5/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o spolupráci v oblasti atómových informácií
6/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa