Oznámenie č. 5/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o spolupráci v oblasti atómových informácií

Čiastka 2/2010
Platnosť od 12.01.2010
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 13. apríla 2005 v súlade s článkom X ods. 1.

5

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. júna 1964 bola v Paríži otvorená na podpis Dohoda medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o spolupráci v oblasti atómových informácií.

Za Slovenskú republiku bola dohoda podpísaná 2. marca 2005.

Listina o schválení bola podpísaná 21. marca 2005 a uložená u depozitára, vlády Spojených štátov amerických, 13. apríla 2005.

Dohoda nadobudla platnosť 12. marca 1965 v súlade s článkom X ods. 1.

Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 13. apríla 2005 v súlade s článkom X ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.