Čiastka č. 166/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 20.11.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
444/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy 01.01.2011
445/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách 01.06.2011
446/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o založení Svetového zverenského fondu pre diverzitu plodín