Čiastka č. 142/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 22.09.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
369/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka 01.10.2010
370/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Poľnohospodárskej dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švajčiarskou konfederáciou, dojednanej výmenou nót (Bern 10. júna 1992)
371/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín o doplnení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín