Oznámenie č. 370/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Poľnohospodárskej dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švajčiarskou konfederáciou, dojednanej výmenou nót (Bern 10. júna 1992)

Čiastka 142/2010
Platnosť od 22.09.2010

370

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že platnosť Poľnohospodárskej dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švajčiarskou konfederáciou, dojednanej výmenou nót (Bern 10. júna 1992) (oznámenie č. 224/1995 Z. z.) sa skončila 20. mája 2004.