Čiastka č. 185/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 15.12.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
529/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta 01.01.2010
530/2009 Z. z. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní 01.01.2010
531/2009 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí