Vyhláška č. 529/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta

Čiastka 185/2009
Platnosť od 15.12.2009 do31.12.2013
Účinnosť od 01.11.2013 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.

529

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 9. decembra 2009,

ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Úseky diaľnic, ktoré možno užívať s úhradou mýta, sa označujú dopravnými značkami „Diaľnica“ (IP 23a) a „Koniec diaľnice“ (IP 23b).

(2) Úseky rýchlostných ciest, ktoré možno užívať s úhradou mýta, sa označujú dopravnými značkami „Rýchlostná cesta“ (IP 22a) a „Koniec rýchlostnej cesty“ (IP 22b).

§ 2

(1) Začiatok úsekov diaľnic, ktoré možno užívať bez úhrady mýta, sa označuje dopravnou značkou „Koniec úhrady mýta“ (II 21b) umiestnenou pod dopravnou značkou „Diaľnica“ (IP 23a).

(2) Začiatok úsekov rýchlostných ciest, ktorý možno užívať bez úhrady mýta, sa označuje dopravnou značkou „Koniec úhrady mýta“ (II 21b) umiestnenou pod dopravnou značkou „Rýchlostná cesta“ (IP 22a).

§ 3

(1) Užívanie úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktoré možno užívať motorovými vozidlami nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami nad 3,5 t určenými na prepravu tovaru a motorovými vozidlami umožňujúcimi prepravu viac ako deväť osôb vrátane vodiča len s úhradou mýta, sa označuje na cestných priechodoch cez štátne hranice Slovenskej republiky dopravnou značkou „Všeobecné informácie o povinnosti úhrady“ (IP 33a).

(2) Dopravná značka „Všeobecné informácie o povinnosti úhrady“ (IP 33a) sa umiestni len na cestných priechodoch cez štátne hranice Slovenskej republiky, cez ktoré je povolený prejazd motorovými vozidlami nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami nad 3,5 t.

§ 4

Zoznam úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktoré možno užívať s úhradou mýta, je uvedený v prílohe.

§ 4a

Úseky ciest I. triedy uvedené v prílohe č. 2 s identifikátorom od 002-001 do 079-019 nie sú vymedzenými úsekmi ciest1) do 31. januára 2010.


§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 470/2009 Z. z.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Ľubomír Vážny v. r.


Príloha k vyhláške č. 529/2009 Z. z.

ZOZNAM ÚSEKOV DIAĽNIC, RÝCHLOSTNÝCH CIEST A CIEST I. TRIEDY, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ S ÚHRADOU MÝTA

IdentifikátorZačiatok
úseku
KrižovanieKoniec
úseku
KrižovanieCelková
dĺžka
úseku
v km
Spoplatnená
dĺžka úseku
v km
Zoznam úsekov na ceste I/2
002-001Holíč 2I/2KopčanyIII/426006, I/24,6462,036
002-A002aKopčanyIII/426006, I/2Gbely-CunínMK-b2, I/21,2591,019
002-002cGbely-CunínMK-b2, I/2 MK-c, I/20,6570,657
002-002d1 MK-c, I/2 MK-d1, I/21,1151,115
002-002d2 MK-d1, I/2GbelyI/2, III/5000044,4214,421
002-A003GbelyI/2, III/500004Brodské-severI/2, III/4260073,5152,828
002-004aBrodské-severI/2, III/426007 MK-a, I/20,7410,741
002-004b MK-a, I/2Brodské-juhMK-b, I/21,4051,405
002-005Brodské-juhMK-b, I/2KútyI/2, II/5002,7851,845
002-A006KútyI/2, II/500 D/2, I/22,5601,221
002-A007 D/2, I/2Sekule 1III/002026, I/24,0133,762
002-008Sekule 2MK-c, I/2 I/2, III/0020380,4950,390
002-010aMoravský Svätý JánIII/002027, I/2 MK-a, I/20,7210,363
002-010b MK-a, I/2 MK-b, I/20,8840,884
002-010c1 MK-b, I/2 MK-c1, I/23,2633,263
002-010c2 MK-c1, I/2ZávodI/2, III/0020500,1570,157
002-011aZávodI/2, III/002050 MK-a, I/22,6322,632
002-011b MK-a, I/2 MK-b, I/20,7250,725
002-011c MK-b, I/2 MK-c, I/20,1790,179
002-011d MK-c, I/2Veľké LeváreIII/002032, I/2, III/0020341,1100,237
002-012aVeľké LeváreIII/002032, I/2, III/002034 MK-a, I/23,8453,232
002-012b MK-a, I/2Malacky 1I/2, II/5033,3582,681
002-013aMalacky 2I/2, II/503 MK-a, I/24,1171,604
002-013b1 MK-a, I/2 MK-b1, I/20,6050,605
002-013b2 MK-b1, I/2Plavecký ŠtvrtokI/2, III/0020352,5322,532
002-A014Plavecký ŠtvrtokI/2, III/002035 PD/1, I/21,3541,354
002-015a PD/1, I/2 MK-a, I/21,7131,713
002-015b MK-a, I/2ZohorIII/002037, I/21,9561,956
002-A016ZohorIII/002037, I/2 D/2, I/20,6040,604
002-017 D/2, I/2LozornoI/2, II/5010,4250,425
002-018aLozornoI/2, II/501 MK-a, I/21,6341,634
002-018b1 MK-a, I/2 MK-b1, I/21,0151,015
002-018b2 MK-b1, I/2Stupava 1I/2, III/0020392,7841,646
002-019aStupava 2I/2, III/002039 D4, I/21,9430,898
002-019b D4, I/2Bratislava-Záhorská BystricaMK-b, I/20,5640,358
Zoznam úsekov na ceste I/11
011-001ahranica SR/ČRI/11 MK-a, I/110,9160,257
011-001b MK-a, I/11SvrčinovecI/12, I/112,3050,697
011-003Oščadnica 3I/11, I/11AKrásno nad Kysucou 1I/11, II/520, III/0110871,3721,372
011-004aKrásno nad Kysucou 1I/11, II/520, III/011087 MK-a, I/112,4302,430
011-004b MK-a, I/11Dunajov-Za vodouMK-b, I/112,2482,248
011-004cDunajov-Za vodouMK-b, I/11Krásno nad Kysucou 2I/11, III/0110871,9571,957
011-005Krásno nad Kysucou 2I/11, III/011087Kysucký Lieskovec 1I/11, III/0110601,1111,111
011-006Kysucký Lieskovec 1I/11, III/011060Kysucký Lieskovec 2I/11, III/0110620,3290,329
011-A007aKysucký Lieskovec 2I/11, III/011062 MK-c, I/111,1681,168
011-007d MK-c, I/11Povina 1I/11, III/0110781,9641,848
011-A008Povina 2I/11, III/011064Kysucké Nové MestoIII/011065, I/11, III/0110631,9451,109
011-009aKysucké Nové MestoIII/011065, I/11, III/011063 MK-a, I/112,0801,720
011-009b MK-a, I/11Snežnica 1III/011066, I/110,4160,416
011-010aSnežnica 1III/011066, I/11 MK-a, I/110,5070,507
011-010b MK-a, I/11 MK-b, I/110,5790,579
011-010c MK-b, I/11Snežnica 2MK-c, I/110,3100,310
011-011Snežnica 2 MK-c, I/11Žilina-Brodno 1MK, I/111,0021,002
011-012Žilina-Brodno 1MK, I/11Žilina-Brodno 2I/11, MK1,4331,433
011-013Žilina-Brodno 2I/11, MKŽilinaMK, I/111,1851,185
011-015Čadca-Horelica Oščadnica 4I/11, I/11B0,4670,437
011-016Oščadnica 2I/11A, I/11BOščadnica 3I/11, I/11A0,9590,959
011-017ČadcaI/11, I/11AOščadnica 2I/11A, I/11B4,5154,184
Zoznam úsekov na ceste I/12
012-001SvrčinovecI/12, I/11Čierne 1I/12, III/0110562,7481,337
012-003Čierne 2I/12, III/011056SkalitéIII/011057, I/123,7730,918
012-004SkalitéIII/011057, I/12hranica SR/PLI/126,1490,802
Zoznam úsekov na ceste I/13
013-A001Veľký Meder 1I/13, I/63Veľký Meder 2I/13, III/0630621,2770,768
013-A002Veľký Meder 2I/13, III/063062Veľký Meder-IžopI/13, III/0630621,3481,348
013-003aVeľký Meder-IžopI/13, III/063062 MK-a, I/131,9321,932
013-A003b MK-a, I/13 MK-b, I/134,3494,349
013-004c MK-b, I/13hranica SR/MRI/132,5332,485
Zoznam úsekov na ceste I/18
018-001Prešov-Nižná ŠebastováI/18, III/018202Kapušany 1I/18, II/5453,9863,522
018-002Kapušany 2III/018203, I/18, III/018203Lada 1III/018204, I/181,1980,686
018-003Lada 2I/18, III/018205NemcovceI/18, III/0182061,3481,046
018-004NemcovceI/18, III/018206LipníkyI/18, I/732,5371,378
018-005a1hranica SR/ČRI/18 MK-a1, I/182,0882,088
018-005a2 MK-a1, I/18Makov-Riečky 1MK-a2, I/182,1312,131
018-005a3Makov-Riečky 1MK-a2, I/18Makov-Riečky 2MK-a3, I/181,4300,219
018-006a I/18, II/487 MK-a, I/181,0330,834
018-006b MK-a, I/18 MK-b, I/182,5022,502
018-006c MK-b, I/18Čadca – BytčaI/180,0680,068
018-007aČadca – BytčaI/18Kolárovice-PodjavorníkMK-a, I/180,8870,887
018-007bKolárovice-PodjavorníkMK-a, I/18Kolárovice-ČiakovMK-b, I/183,9403,940
018-007cKolárovice-ČiakovMK-b, I/18Kolárovice-ŠkorubyMK-c, I/181,4891,489
018-007dKolárovice-ŠkorubyMK-c, I/18KolároviceMK-d, I/183,0892,019
018-007eKolároviceMK-d, I/18PetroviceIII/018082, I/182,8470,459
018-008PetroviceIII/018082, I/18Bytča 1III/507052, I/182,6852,551
018-010aBytča 2I/18, II/507 MK-a, I/180,9180,388
018-010b MK-a, I/18Bytča-HrabovéI/18, I/610,3260,326
018-011Bytča-HrabovéI/18, I/61Hlboké nad Váhom III/018084, I/180,9500,950
018-A012Hlboké nad VáhomIII/018084, I/18Hričovské PodhradieIII/018085, I/182,8602,570
018-015b MK-a, I/18 MK-b, I/181,0040,931
018-015c MK-b, I/18 MK-c, I/180,3460,346
018-015d MK-c, I/18Horný Hričov 1I/18, III/0182610,9280,928
018-016Horný Hričov 1I/18, III/018261Horný Hričov 2III/018087, I/180,4210,421
018-A018Horný Hričov 2III/018087, I/18Žilina-StrážovMK, I/184,9412,867
018-020Žilina 2I/18, III/018089, MKŽilina 3I/18, III/0182491,3240,765
018-022aŽilina 3I/18, III/018249 MK-a, I/182,2092,209
018-022b MK-a, I/18 MK-b, I/180,6460,646
018-022c MK-b, I/18Stráňavy 1I/18, III/0182491,3751,375
018-023Stráňavy 1I/18, III/018249Stráňavy 2I/18, III/0182480,6160,616
018-024aStráňavy 2I/18, III/018248 MK-a, I/180,1920,192
018-024b MK-a, I/18 MK-b, I/180,0960,096
018-024c MK-b, I/18 MK-c, I/180,1450,145
018-024d MK-c, I/18 MK-d, I/180,3830,383
018-024e MK-d, I/18 MK-e, I/180,2190,219
018-024f MK-e, I/18Strečno 1I/18, III/0181600,2700,270
018-025Strečno 1I/18, III/018160Strečno 2I/18, III/0181601,1311,131
018-026aStrečno 2I/18, III/018160 MK-a, I/186,9266,926
018-026b MK-a, I/18LipovecIII/018092, I/183,6633,313
018-028 I/65, I/18Martin I/18, III/0182541,6460,861
018-029aMartin I/18, III/018254 MK-a, I/180,2570,257
018-029b MK-a, I/18 MK-b, I/180,8670,867
018-029c MK-b, I/18 MK-c, I/180,2630,263
018-029d MK-c, I/18 MK-d, I/180,2710,271
018-029e MK-d, I/18SučanyIII/018094, I/181,1550,211
018-030aSučanyIII/018094, I/18 MK-a, I/181,6460,178
018-030b MK-a, I/18 MK-b, I/180,5920,592
018-030c MK-b, I/18 MK-c, I/180,3200,320
018-030d MK-c, I/18Turany 1III/018255, I/180,3370,337
018-031aTurany 1III/018255, I/18 MK-a, I/180,4650,465
018-031b MK-a, I/18 MK-b, I/180,7330,733
018-031c MK-b, I/18Turany 2I/18, III/0182550,5160,516
018-032aTurany 2I/18, III/018255 MK-a, I/180,4770,477
018-032b MK-a, I/18 MK-b, I/180,1960,196
018-032c MK-b, I/18 MK-c, I/180,0960,096
018-032d MK-c, I/18 MK-d, I/180,7080,708
018-032e MK-d, I/18 MK-e, I/180,0480,048
018-032f MK-e, I/18 MK-f, I/180,0490,049
018-032g MK-f, I/18 MK-g, I/180,1290,129
018-032h MK-g, I/18 MK-h, I/180,1760,176
018-032i MK-h, I/18 MK-i, I/180,8420,842
018-032j MK-i, I/18KrpeľanyIII/018093, I/180,4680,468
018-033aKrpeľanyIII/018093, I/18 MK-a, I/180,3280,328
018-033b MK-a, I/18 MK-b, I/180,2160,216
018-033c MK-b, I/18RatkovoI/18, III/0181450,2800,280
018-034RatkovoI/18, III/018145Šútovo 1I/18, III/0180960,9010,901
018-A035Šútovo 1I/18, III/018096Šútovo 2I/18, III/0180960,6910,691
018-036aŠútovo 2I/18, III/018096 MK-a, I/180,5100,510
018-036b MK-a, I/18Kraľovany 1III/018125, I/182,8792,879
018-037aKraľovany 1III/018125, I/18 MK-a, I/180,4120,412
018-037b MK-a, I/18 MK-b, I/180,4560,456
018-037c MK-b, I/18Kraľovany 3I/18, I/700,3780,378
018-040aKraľovany 2I/18, I/70 MK-a, I/180,2270,227
018-040b MK-a, I/18 MK-b, I/181,3651,204
018-040c MK-b, I/18 MK-c, I/180,9080,545
018-040d MK-c, I/18ĽubochňaI/18, III/0181012,4582,209
018-041aĽubochňaI/18, III/018101 MK-a, I/185,1032,772
018-041b MK-a, I/18 MK-b, I/180,9920,992
018-041c MK-b, I/18Ružomberok-HrboltováMK-c, I/182,0412,041
018-041dRužomberok-HrboltováMK-c, I/18Ružomberok-ČernováMK-d, I/180,1850,185
018-041eRužomberok-ČernováMK-d, I/18RužomberokI/18, III/0180982,7381,313
018-A043ŠtiavničkaI/18, I/59Lisková 1III/018111, I/181,5050,850
018-A044Lisková 1III/018111, I/18Lisková 2III/018105, I/181,4741,474
018-A045Lisková 2III/018105, I/18Liptovské SliačeI/18, III/0181171,0971,097
018-046aLiptovské SliačeI/18, III/018117 MK-a, I/181,2231,223
018-046b MK-a, I/18 MK-b, I/180,3000,300
018-046c MK-b, I/18 MK-c, I/180,8670,867
018-046d MK-c, I/18Ivachnová 1D/1, I/180,3100,310
018-047aVažec 2I/18, PD/8 MK-a, I/181,1641,164
018-047b MK-a, I/18 MK-b, I/181,0281,028
018-047c MK-b, I/18Ružomberok – PopradMK-c, I/180,9980,998
018-048aRužomberok – PopradMK-c, I/18 MK-a, I/182,2382,238
018-048b MK-a, I/18 MK-b, I/180,1150,115
018-048c MK-b, I/18 MK-c1, I/180,0770,077
018-048d MK-c1, I/18 MK-c2, I/180,2330,233
018-048e MK-c2, I/18ŠtrbaII/538, I/18, III/0181440,5250,083
018-A049ŠtrbaII/538, I/18, III/018144MengusovceI/18, II/5395,3625,239
018-A050MengusovceI/18, II/539Lučivná 1D/1, I/180,5790,579
018-A051Lučivná 1D/1, I/18Lučivná 2I/18, III/0181421,2971,297
018-052Lučivná 2I/18, III/018142Svit 1I/18, III/0181502,2470,787
018-A053Svit 1I/18, III/018150Svit 2D/1, I/184,3482,508
018-054Svit 2D/1, I/18Spišská TeplicaI/18, III/0181521,2180,590
018-A056PopradI/18, I/67, MKGánovceIII/018154, I/182,9141,998
018-057GánovceIII/018154, I/18HozelecIII/018256, I/181,3341,208
018-A058HozelecIII/018256, I/18HôrkaI/18, III/0181562,6771,182
018-A060HôrkaI/18, III/018156Jánovce 1I/18, II/5365,0212,317
018-061Jánovce 2I/18, II/536 D/1, I/180,8940,894
018-062 D/1, I/18Spišský ŠtvrtokI/18, II/536, III/5360141,2291,229
018-064Spišský ŠtvrtokI/18, II/536, III/536014DravceI/18, III/018164, III/0181641,8051,805
018-067DravceI/18, III/018164, III/018164Dlhé StrážeI/18, III/0181643,3523,352
018-A069Dlhé StrážeI/18, III/018164LevočaI/18, II/5335,0524,139
018-A071Levoča 2I/18, III/533003 I/18, III/0181682,4701,702
018-A072 I/18, III/018168 MK-b, I/183,3673,108
018-A073 MK-b, I/18KlčovIII/018172, I/181,8001,327
018-A075KlčovIII/018172, I/18 MK-a, I/181,5350,824
018-076b1 MK-a, I/18 I/18, D11,1501,150
018-076b2 I/18, D1Spišské PodhradieI/18, III/0182521,5021,502
018-A077Spišské PodhradieI/18, III/018252StudenecI/18, II/5473,0883,088
018-078StudenecI/18, II/547, II/547BijacovceIII/018180, I/18, III/0181810,7400,740
018-079BijacovceIII/018180, I/18, III/018181 I/18, III/0182581,4271,427
018-080 I/18, III/018258Beharovce 3D/1, I/181,0151,015
018-081Fričovce 2D/1, I/18ŠtefanovceIII/018189, I/180,5770,409
018-A082ŠtefanovceIII/018189, I/18BertotovceI/18, III/5430092,1000,759
018-083BertotovceI/18, III/543009Chmiňany 1III/018190, I/18, III/0181934,5393,111
018-084aChmiňany 2I/18, III/018190, III/018193 MK-a, I/181,7840,849
018-A084b MK-a, I/18SviniaI/18, III/018194, III/0181951,9161,916
018-085SviniaI/18, III/018194, III/018195ŽupčanyI/18, III/0181963,0123,012
018-A086ŽupčanyI/18, III/018196Malý ŠarišI/18, III/0181971,0250,769
018-A087Malý ŠarišI/18, III/018197PrešovI/18, II/5461,6421,343
018-A088Ivachnová 1D/1, I/18Ivachnová 2D/1, I/181,5201,062
018-A091aIvachnová 2D/1, I/18 MK-c, I/180,6940,694
018-091d MK-c, I/18 MK-d, I/181,5211,521
018-091e MK-d, I/18Partizánska ĽupčaI/18, III/0590081,3111,311
018-092Partizánska ĽupčaI/18, III/059008MalatínyIII/018118, I/18, III/0181532,0342,034
018-093MalatínyIII/018118, I/18, III/018153ĽubeľaIII/018120, I/18, III/0181191,8141,814
018-094ĽubeľaIII/018120, I/18, III/018119GôtovanyIII/018122, I/182,3112,311
018-A095GôtovanyIII/018122, I/18Svätý KrížI/18, III/0181232,8802,880
018-A096Svätý KrížI/18, III/018123GalovanyI/18, III/0182440,9740,974
018-A097GalovanyI/18, III/018244 I/18, III/0181242,6072,607
018-098 I/18, III/018124Liptovský MikulášI/18, II/5843,4491,790
018-A099Liptovský Mikuláš-OkoličnéI/18, III/018132BeňadikováIII/018135, I/181,3040,741
018-100BeňadikováIII/018135, I/18Uhorská VesIII/018137, I/181,1671,167
018-A101Uhorská VesIII/018137, I/18Liptovský Hrádok 1I/18, III/0181404,7042,355
018-A102aLiptovský Hrádok 2I/18, II/537 MK-a3, I/181,3581,312
018-A102b MK-a3, I/18 I/18, I/722,8542,854
018-A103a I/18, I/72 MK-a2, I/183,6032,721
018-103b MK-a2, I/18HybeD/1, I/181,7940,847
018-104HybeD/1, I/18Hybe – VýchodnáD/1, I/180,4650,465
018-A105Hybe – VýchodnáD/1, I/18VýchodnáI/18, III/0181413,3151,702
018-106VýchodnáI/18, III/018141 PD/6, I/181,5130,934
018-107 PD/6, I/18Važec 1III/018142, I/184,2554,255
018-A108Važec 1III/018142, I/18Važec 2I/18, PD/82,0032,003
018-A109Beharovce 3D/1, I/18Beharovce 1I/18, III/5470210,8230,823
018-A110Beharovce 1I/18, III/547021KorytnéI/18, III/0181841,0310,967
018-112KorytnéI/18, III/018184 III/018185, I/181,6111,541
018-113a III/018185, I/18Poľanovce-BraniskoMK-a, I/186,5716,157
018-A113bPoľanovce-BraniskoMK-a, I/18 D1, I/181,0490,958
018-113e D1, I/18Široké 1I/18, III/0181862,1241,112
018-A115Široké 2I/18, PD/7Fričovce 1I/18, III/0181883,1200,966
018-116Fričovce 1I/18, III/018188Fričovce 2D/1, I/180,8700,870
Zoznam úsekov na ceste I/49
049-001ahranica SR/ČRI/49Lysá pod MakytouMK-a, I/493,5371,056
049-001bLysá pod MakytouMK-a, I/49Lazy pod Makytou-DubkováMK-b, I/493,5511,416
049-A001cLazy pod Makytou-DubkováMK-b, I/49 MK-a, I/493,1540,610
049-A002 MK-a, I/49DohňanyIII/049016, I/492,0571,502
049-A004Dohňany MK-b, I/491,1020,452
049-A005Púchov-Vieska-Bezde-
dov
III/049017, I/49, III/049017PúchovI/49, I/49A, II/5072,2010,836
049-006PúchovI/49, I/49A, II/507 I/49A, MK2,4551,414
049-007 I/49A, MK R6, I/49, I/49A2,0502,050
Zoznam úsekov na ceste I/50
050-001aKošice 1I/50, III/050196 MK-a, I/502,6521,029
050-001b MK-a, I/50Košice 2I/501,3961,396
050-002Košice 2I/50HrašovíkI/50, III/0502000,1590,159
050-003HrašovíkI/50, III/050200Košické OľšanyI/50, III/0502011,4391,201
050-004aKošické OľšanyI/50, III/050201 MK-a, I/501,4581,129
050-004b1 MK-a, I/50 MK-b1, I/500,3810,381
050-004b2 MK-b1, I/50 MK-b2, I/500,1850,185
050-004b3 MK-b2, I/50 MK-b3, I/501,4421,442
050-004b4 MK-b3, I/50 MK-b4, I/502,2362,236
050-004b5 MK-b4, I/50ĎurďošíkIII/050205, I/500,2490,111
050-A005ĎurďošíkIII/050205, I/50Bidovce 1III/050254, I/50, III/0502540,9050,836
050-006Bidovce 1III/050254, I/50, III/050254Bidovce 2I/50, II/5761,1301,130
050-A007aBidovce 2I/50, II/576Svinica 2MK-b, I/501,2761,207
050-007cSvinica 2MK-b, I/50Košický KlečenovMK-c, I/504,1332,318
050-007dKošický KlečenovMK-c, I/50Košický Klečenov-BordaMK-d, I/502,0221,622
050-007e1Košický Klečenov-BordaMK-d, I/50 MK-e1, I/500,7080,708
050-007e2 MK-e1, I/50Košice – TrebišovI/502,0782,078
050-008aKošice – TrebišovI/50 MK-a, I/501,6931,693
050-008b MK-a, I/50DargovIII/050208, I/50, III/0502081,2350,095
050-009aDargovIII/050208, I/50 MK-a, I/501,4091,302
050-009b MK-a, I/50 MK-b, I/501,5041,504
050-009c MK-b, I/50 I/50, III/0502090,8090,809
050-010a I/50, III/050209 MK-a, I/500,4330,433
050-010b MK-a, I/50Sečovce 1I/50, III/0502111,4230,789
050-A011Sečovce 2I/50, III/050211HriadkyI/50, I/793,8931,299
050-012HriadkyI/50, I/79Trebišov – MichalovceI/502,4852,109
050-013Trebišov – MichalovceI/50 I/50, III/0502140,2530,253
050-A014 I/50, III/050214HorovceI/50, III/0502151,4021,368
050-015aHorovceI/50, III/050215 MK-a, I/500,9410,208
050-015b MK-a, I/50 MK-b, I/501,0831,083
050-015c MK-b, I/50Trhovište 1I/50, II/5541,2150,132
050-016aTrhovište 2I/50, II/554 MK-a, I/501,4891,224
050-016b MK-a, I/50 MK-b, I/501,8901,890
050-016c MK-b, I/50PozdišovceI/50, III/0502160,9770,806
050-A017PozdišovceI/50, III/050216KrásnovceI/50, III/0502182,6660,414
050-018a1MichalovceII/555, I/50, II/555 MK-a1, I/500,5770,286
050-018a2 MK-a1, I/50ZalužiceMK-a2, I/502,6232,282
050-018b1ZalužiceMK-a2, I/50 MK-b1, I/502,5750,809
050-018b2 MK-b1, I/50HažínIII/050234, I/500,0990,099
050-A019HažínIII/050234, I/50ZávadkaI/50, III/0502244,4031,834
050-020aZávadkaI/50, III/050224 MK-a, I/500,9900,893
050-020b MK-a, I/50Veľké RevištiaI/50, III/0502252,7332,733
050-021Veľké RevištiaI/50, III/050225Nižná Rybnica 1I/50, III/0502362,0541,952
050-A022Nižná Rybnica 2I/50, III/050237Sobrance 1I/50, II/5822,2131,303
050-A023Sobrance 2I/50, III/552032Tibava 1II/566, I/50, II/5662,1891,205
050-024aTibava 2I/50, III/050241OrechováMK-a, I/503,8292,867
050-024bOrechováMK-a, I/50KrčavaI/50, III/0502432,3271,377
050-025KrčavaI/50, III/050243Vyšné Nemecké 1III/050099, I/502,5690,953
050-026aVyšné Nemecké 1III/050099, I/50 MK-a, I/501,8821,882
050-A026b MK-a, I/50Vyšné Nemecké 3MK, I/500,2230,223
050-A028 I/50, D1Trenčianske StankovceI/50, III/5070192,8372,837
050-A031Trenčianske StankovceI/50, III/507019Trenčianska Turná 1I/50, II/507, III/5070751,2601,260
050-A034Trenčianska Turná 1I/50, II/507, III/507075Trenčianska Turná 2I/50, II/5071,6631,663
050-A036Trenčianska Turná 2I/50, II/507Mníchova LehotaI/50, III/5070624,1244,124
050-037aMníchova LehotaI/50, III/507062 MK-a, I/502,4302,430
050-037b MK-a, I/50 I/50, III/0500250,5230,523
050-A038 I/50, III/050025NeporadzaI/50, III/0500301,3191,319
050-039aNeporadzaI/50, III/050030 MK-a, I/503,1833,183
050-039b MK-a, I/50Svinná 1III/050032, I/50, III/0500280,8350,199
050-A040Svinná 1III/050032, I/50, III/050028Svinná 2I/50, III/0500251,8331,365
050-041aSvinná 2I/50, III/050025 MK-a, I/501,4421,442
050-041b MK-a, I/50RuskovceI/50, III/0500261,9751,975
050-A042RuskovceI/50, III/050026Bánovce nad Bebravou 1I/50, III/050034, III/0500373,0602,568
050-044Bánovce nad Bebravou 2I/50, III/050039Bánovce nad Bebravou 3I/50, III/0500381,5370,162
050-045 I/50, II/592, III/050041 I/50, III/0500522,9812,879
050-046 I/50, III/050052Brezolupy 1III/050040, I/500,9800,980
050-047Brezolupy 1III/050040, I/50Brezolupy 2I/50, III/0500400,8080,808
050-A048Brezolupy 2I/50, III/050040Bánovce n. Bebr. –
Partizánske
I/503,4402,972
050-050Bánovce n. Bebr. – PartizánskeI/50HradišteI/50, II/5792,0331,726
050-A051HradišteI/50, II/579 MK-a, I/502,2401,380
050-052b MK-a, I/50 MK-b, I/502,6031,619
050-A052c MK-b, I/50Nitrica 2III/050057, I/501,3200,787
050-054Nitrica 2III/050057, I/50Nitrianske SučanyIII/050058, I/502,3832,383
050-A055Nitrianske SučanyIII/050058, I/50Diviacka Nová VesI/50, II/5741,5191,519
050-057Diviacka Nová VesI/50, II/574Nováky 1I/50, I/644,0262,515
050-A058Nováky 2I/50, I/64Nováky 3I/50, III/0640761,6231,623
050-060Nováky 3I/50, III/064076SebedražieI/50, III/0500613,4623,462
050-061SebedražieI/50, III/050061Prievidza 1I/50, I/64, III/0500662,5062,506
050-062Prievidza 1I/50, I/64, III/050066Prievidza 2I/50, I/64, III/0500660,6150,615
050-A063Prievidza 2I/50, I/64, III/050066Prievidza 3III/050067, I/501,4831,483
050-A064Prievidza 3III/050067, I/50Prievidza 4I/50, III/0500670,5210,521
050-A065Prievidza 4I/50, III/050067Prievidza 5I/50, III/0502662,2802,280
050-A066Prievidza 5I/50, III/050266Veľká Čausa 1I/50, III/0500691,7391,739
050-A067Veľká Čausa 1I/50, III/050069Veľká Čausa 2I/50, III/0500701,2401,240
050-068Veľká Čausa 2I/50, III/050070Chrenovec-BrusnoI/50, III/0502661,4420,607
050-069Chrenovec-BrusnoI/50, III/050266RáztočnoI/50, III/0500711,7950,730
050-A070RáztočnoI/50, III/050071 I/50, III/0650331,4830,804
050-071 I/50, III/065033Handlová 1MK, I/503,8911,029
050-A072aHandlová 2MK, I/50 MK-b, I/505,2620,838
050-A072c MK-b, I/50Žiar nad Hronom – PrievidzaI/502,6352,558
050-A073Žiar nad Hronom – PrievidzaI/50Janova LehotaI/50, III/0500741,6091,609
050-074aJanova LehotaI/50, III/050074Lovčica-Trubín 1MK-a, I/503,3503,350
050-A074bLovčica-Trubín 1MK-a, I/50Lovčica-Trubín 2I/50, III/0500721,1111,111
050-075Lovčica-Trubín 2I/50, III/050072Lovčica-Trubín 3I/50, III/0500730,4900,490
050-076Lovčica-Trubín 3I/50, III/050073LutilaI/50, III/0500742,7942,794
050-077LutilaI/50, III/050074Žiar nad HronomMK, I/501,2320,889
050-080Ladomerská VieskaI/50, I/65 I/50, III/0650281,4381,120
050-081 I/50, III/065028Žiar nad Hronom-Šáš. PodhradieI/50, I/65, III/0500920,5290,529
050-082aZvolen 1 MK-a, I/501,8491,849
050-082b MK-a, I/50Zvolen 2I/50, III/0660220,4790,479
050-083Zvolen 2I/50, III/066022Zvolen 3III/050089, I/501,7801,780
050-084aZvolen 3III/050089, I/50 MK-a, I/501,7001,700
050-084b MK-a, I/50Zvolenská Slatina 1MK-b, I/501,4361,056
050-A085Zvolenská Slatina 2III/050090, I/50Vígľaš 1III/050091, I/501,5510,990
050-086Vígľaš 1III/050091, I/50Vígľaš 2I/50, II/5911,8840,722
050-087aVígľaš 2I/50, II/591 MK-a, I/500,6710,671
050-087b MK-a, I/50 MK-b, I/500,5480,452
050-087c MK-b, I/50 III/050097, I/501,3861,101
050-088 III/050097, I/50StožokI/50, III/0500961,3001,300
050-089StožokI/50, III/050096Detva 1I/50, III/0660284,0822,885
050-A090Detva 2I/50, III/050098KriváňI/50, II/5263,7632,219
050-A091KriváňI/50, II/526Podkriváň 1I/50, II/5261,4961,123
050-A092Podkriváň 1I/50, II/526Detva – LučenecI/502,6422,642
050-095Detva – LučenecI/50PílaIII/050102, I/503,0203,020
050-A096PílaIII/050102, I/50MýtnaIII/050103, I/503,0722,579
050-097MýtnaIII/050103, I/50DobročIII/050108, I/501,3860,591
050-A098DobročIII/050108, I/50Lovinobaňa 1I/50, III/0501092,1081,806
050-A099Lovinobaňa 2III/050268, I/50Lovinobaňa 3I/50, III/0502681,7981,637
050-100Lovinobaňa 3I/50, III/050268Lovinobaňa-Uderiná 1III/050110, I/500,7920,792
050-101Lovinobaňa-Uderiná 1III/050110, I/50Lovinobaňa-Uderiná 2I/50, III/0501101,0491,049
050-102Lovinobaňa-Uderiná 2I/50, III/050110PodrečanyI/50, III/0501111,8461,846
050-103PodrečanyI/50, III/050111TočnicaI/50, III/0501120,7500,750
050-104aTočnicaI/50, III/050112 MK-a, I/500,2550,255
050-104b MK-a, I/50TomášovceIII/050206, I/50, II/5951,9241,924
050-A105TomášovceIII/050206, I/50, II/595Lučenec 1I/50, III/5080551,5861,586
050-106Lučenec 1I/50, III/508055 I/50, III/5080550,1880,188
050-107a I/50, III/508055 MK-a, I/501,0031,003
050-107b MK-a, I/50 MK-b, I/500,7090,709
050-107c MK-b, I/50 MK-c, I/501,2291,229
050-107d MK-c, I/50Lučenec 2I/50, I/750,6010,601
050-108Lučenec 2I/50, I/75Lučenec 3I/50, I/710,2370,237
050-A110Lučenec 3I/50, I/71KalinovoIII/050114, I/501,8741,874
050-111aKalinovoIII/050114, I/50BoľkovceMK-a, I/503,2923,292
050-111bBoľkovceMK-a, I/50PincináMK-b, I/500,6230,512
050-111c1PincináMK-b, I/50 MK-c1, I/502,3971,763
050-111c2 MK-c1, I/50Nové HonyI/50, III/5710033,2433,243
050-112aNové HonyI/50, III/571003 MK-a, I/502,0682,068
050-112b MK-a, I/50 MK-b, I/501,3521,352
050-112c MK-b, I/50Ožďany 1I/50, I/50A0,3460,346
050-113aOžďany 3I/50, I/50A MK-a, I/501,8301,830
050-113b MK-a, I/50Rimavská Sobota 1I/50, I/72, II/5312,6822,298
050-115aRimavská Sobota 3I/50, III/531017 MK-a, I/501,9331,745
050-115b MK-a, I/50ZacharovceI/50, III/0501280,1260,126
050-116aZacharovceI/50, III/050128 MK-a, I/500,3150,315
050-116b MK-a, I/50 MK-b, I/500,8700,870
050-116c MK-b, I/50 I/50, III/0501291,9561,488
050-117 I/50, III/050129Bátka 1I/50, III/0501305,8664,725
050-118Bátka 2I/50, III/571032RakytníkIII/050137, I/500,5120,459
050-119aRakytníkIII/050137, I/50 MK-a, I/502,6092,609
050-119b MK-a, I/50BarcaI/50, III/0501380,3690,369
050-121BarcaI/50, III/050138 R2, I/50B, I/501,6091,609
050-122 R2, I/50B, I/50Figa 1I/50, III/0501391,4541,405
050-123Figa 1I/50, III/050139Figa 2I/50, I/50B, III/5710391,4610,765
050-124Gemerská Panica 1III/050143, I/50, III/050143 R2, I/50, I/50B0,6190,619
050-125a1 R2, I/50, I/50B MK-a1, I/501,0151,015
050-125a2 MK-a1, I/50Gemerská Panica 2MK-a2, I/501,2471,247
050-125bGemerská Panica 2MK-a2, I/50BretkaMK-b, I/501,4001,400
050-A125cBretkaMK-b, I/50Čoltovo 2MK-d, I/501,4801,159
050-125eČoltovo 2MK-d, I/50Bohúňovo 1III/050144, I/502,0981,726
050-127aBohúňovo 2III/050146, I/50 MK-a, I/502,3622,362
050-127b MK-a, I/50Plešivec 1I/50, II/5871,2221,071
050-129aPlešivec 2I/50, III/050250 MK-a, I/501,1840,994
050-129b MK-a, I/50 MK-b, I/502,0852,085
050-129c MK-b, I/50 I/50, III/0502530,4140,414
050-130 I/50, III/050253 I/50, III/0501541,3301,330
050-A131 I/50, III/050154 III/050204, I/501,3021,302
050-132a III/050204, I/50 MK-a, I/500,7510,751
050-132b MK-a, I/50 MK-b, I/503,6593,659
050-132c MK-b, I/50Brzotín 1III/050060, I/500,1560,156
050-A133Brzotín 1III/050060, I/50 MK-a, I/502,4832,483
050-135Rožňava 1I/50, II/526Rožňava 2I/50, I/670,7800,780
050-A138aRožňava 2I/50, I/67 MK-c, I/502,8182,818
050-138d MK-c, I/50 MK-d, I/500,0820,082
050-138e MK-d, I/50 MK-e, I/500,2570,257
050-138f MK-e, I/50Krásnohorské Podhradie 1III/050159, I/501,7971,797
050-139Krásnohorské Podhra-
die 1
III/050159, I/50Krásnohorské Podhradie 2I/50, II/5490,5050,190
050-140Krásnohorské Podhra-
die 2
I/50, II/549LipovníkI/50, III/050157, III/0501602,2921,340
050-141aLipovníkI/50, III/050157, III/050160 MK-a, I/503,4653,465
050-141b MK-a, I/50Jablonov nad TurňouIII/050162, I/50, III/0501635,1965,196
050-142a1Jablonov nad TurňouIII/050162, I/50, III/050163 MK-a1, I/500,5480,548
050-142a2 MK-a1, I/50 MK-a2, I/500,5490,549
050-142a3 MK-a2, I/50 MK-a3, I/500,7630,763
050-142a4 MK-a3, I/50 MK-a4, I/501,2991,299
050-142a5 MK-a4, I/50 MK-a5, I/500,1380,138
050-142a6 MK-a5, I/50 MK-a6, I/500,6270,627
050-142a7 MK-a6, I/50 MK-a7, I/500,5010,501
050-A142b MK-a7, I/50Hrhov 1I/50, III/0502510,7600,760
050-A143MokranceI/50, III/550002 MK-b, I/501,0861,086
050-144ČečejovceI/50, III/050182CesticeI/50, III/0501832,8522,729
050-145aCesticeI/50, III/050183 MK-a, I/500,3830,383
050-145b MK-a, I/50 MK-b, I/500,2070,207
050-145c MK-b, I/50 MK-c, I/502,1712,171
050-145d MK-c, I/50Košice-ŠacaIII/050184, I/50, III/0502562,8122,065
050-147Ožďany 1R2, I/50, I/50AOžďany 2III/050115, I/501,5720,898
050-148aOžďany 2III/050115, I/50Ožďany 3MK-a, I/503,0212,301
050-148bOžďany 3MK-a, I/50 MK-b, I/500,6360,636
050-148c MK-b, I/50 MK-c, I/500,2690,269
050-148d MK-c, I/50 R2, I/50, I/50A0,2180,218
050-A149Figa 2I/50, I/50B, III/571039OtročokII/532, I/504,4732,525
050-A150OtročokII/532, I/50Tornaľa 1I/50, I/671,9511,261
050-A152Tornaľa 1I/50, I/67Gemerská Panica 1III/050143, I/503,5321,226
050-153hranica SR/ČRI/50 III/050265, I/501,2961,296
050-A154 III/050265, I/50 I/50, III/0502592,7252,725
050-A155 I/50, III/050259DrietomaI/50, III/0502641,4901,490
050-156aDrietomaI/50, III/050264 MK-a, I/503,2302,000
050-A156b MK-a, I/50 I/50, III/0502211,3540,390
050-A158 I/50, III/050221 I/50, I/612,3452,345
050-159 I/50, I/61 D/1, I/500,3190,319
050-161 I/50, III/050156Rožňava 1I/50, II/5260,5080,508
050-A163Hrhov 1I/50, III/050251Hrhov 2I/50, III/0501650,7950,795
050-164aHrhov 2I/50, III/050165 MK-a, I/501,1631,163
050-164b MK-a, I/50Dvorníky-Včeláre-Včel.I/50, III/0501662,0712,071
050-A165Dvorníky-Včeláre-Včel.I/50, III/050166Dvorníky-Včeláre-Dvor.I/50, III/050167, III/0502382,1092,109
050-166aDvorníky-Včeláre-Dvor.I/50, III/050167, III/050238 MK-a, I/500,7300,730
050-166b MK-a, I/50 MK-b, I/502,6682,668
050-166c MK-b, I/50 MK-c, I/500,3650,365
050-166d MK-c, I/50Turňa nad BodvouI/50, III/0501750,3660,366
050-167Turňa nad BodvouI/50, III/050175 I/50, III/0502380,6540,654
050-168a I/50, III/050238Drienovec 1MK-a, I/503,5183,518
050-168bDrienovec 1MK-a, I/50Drienovec 2MK-b, I/501,1620,290
050-168cDrienovec 2MK-b, I/50Moldava nad BodvouII/550, I/502,5792,226
050-169aMoldava nad BodvouII/550, I/50 MK-a, I/500,5810,581
050-169b MK-a, I/50 MK-b, I/501,9901,990
050-169c MK-b, I/50 MK-c, I/501,7801,780
050-169d MK-c, I/50MokranceI/50, III/5500020,1990,199
050-170 MK-a, I/50 I/50, III/0501560,2390,239
Zoznam úsekov na ceste I/51
051-A001TrnovecI/51, III/051009PrietržkaI/51, III/051008, III/0510091,5271,527
051-003PrietržkaI/51, III/051008, III/051009Popudinské MočidľanyI/51, III/0510092,1202,120
051-004aPopudinské MočidľanyI/51, III/051009 MK-a, I/511,9191,919
051-004b MK-a, I/51 MK-b, I/510,2740,274
051-004c MK-b, I/51 I/51, III/0510091,0651,065
051-005 I/51, III/051009 I/51, III/0510150,6930,675
051-007aRadošovceI/51, III/051010 MK-a, I/510,7630,456
051-007b MK-a, I/51OreskéI/51, III/0510353,3863,386
051-A008OreskéI/51, III/051035ČastkovI/51, III/5000131,1891,189
051-009ČastkovI/51, III/500013RohovI/51, II/581, III/0510111,9111,911
051-010RohovI/51, II/581, III/051011RovenskoI/51, III/5000121,0401,040
051-011aRovenskoI/51, III/500012 MK-a, I/511,4781,478
051-011b MK-a, I/51 I/51, III/0510102,3572,117
051-013aSenica-juhI/51, III/051019 MK-a, I/511,0641,002
051-013b MK-a, I/51HlbokéIII/051020, I/51, III/0510192,5272,527
051-014aHlbokéIII/051020, I/51, III/051019 MK-a, I/511,3891,389
051-A014b MK-a, I/51Jablonica-Nový dvorMK-b3, I/511,7941,794
051-A014cJablonica-Nový dvorMK-b3, I/51Jablonica 1I/51, II/5011,8871,077
051-015bJablonica 2I/51, II/501 MK-b, I/515,7785,648
051-015c1 MK-b, I/51 MK-c1, I/512,3102,310
051-015c2 MK-c1, I/51 MK-c2, I/510,5610,561
051-015d MK-c2, I/51Trstín 1I/51, II/5021,2060,300
051-016aTrstín 2I/51, II/502BíňovceMK-a, I/512,4661,378
051-016bBíňovceMK-a, I/51Boleráz 1III/051027, I/513,1222,376
051-017aBoleráz 1III/051027, I/51Boleráz 2MK-a, I/511,4530,192
051-A017bBoleráz 2MK-a, I/51ŠelpiceI/51, III/0510295,3872,028
051-018aŠelpiceI/51, III/051029 MK-a, I/511,7921,792
051-018b MK-a, I/51Trnava 6I/51, MK2,1502,150
051-019Trnava 1I/51, I/51C, I/61 I/51, III/0510311,4791,479
051-020 I/51, III/051031Trnava 2I/51, MK0,9440,944
051-021Trnava 2I/51, MKTrnava 3I/51, I/611,2641,264
051-022hranica SR/ČRI/51Holíč 1MK, I/513,8112,707
051-023Holíč 1MK, I/51TrnovecMK, I/511,8470,938
051-024Trnava 6I/51, MKTrnava 7I/51, MK1,0001,000
051-025Trnava 7I/51, MKTrnava 8I/51, II/5041,9001,900
051-026Trnava 8I/51, II/504Trnava 1I/51, I/611,2781,278
Zoznam úsekov na ceste I/59
059-A003aBanská Bystrica-UľankaI/14, I/59Staré Hory-PolkanováMK-a4, I/592,9862,618
059-003bStaré Hory-PolkanováMK-a4, I/59Staré HoryIII/059050, I/593,4652,108
059-A004aStaré HoryIII/059050, I/59Staré Hory-Horný Jele-
nec 3
MK-c, I/593,8483,314
059-004dStaré Hory-Horný Jelenec 3MK-c, I/59MotyčkyI/59, III/0590071,0231,023
059-A005aMotyčkyI/59, III/059007Motyčky-ŠtubneMK-b, I/590,9700,970
059-A005cMotyčky-ŠtubneMK-b, I/59Donovaly-HanesyMK-c4, I/593,8513,756
059-A005dDonovaly 2MK-c4, I/59Liptovská Osada-Korytnica-kúpeleI/59, III/0590055,0593,798
059-006aLiptovská Osada-Korytnica-kúpeleI/59, III/059005 MK-a, I/593,2573,257
059-006b MK-a, I/59Liptovská Osada 1I/59, III/0590073,9362,905
059-A007aLiptovská Osada 2I/59, III/059008 MK-a5, I/593,6593,463
059-A007b MK-a5, I/59Ružomberok-PodsucháMK-b2, I/591,1671,167
059-A007cRužomberok-PodsucháMK-b2, I/59 MK-c3, I/591,2651,265
059-A007d MK-c3, I/59RužomberokI/59, III/0590128,3152,558
059-008aLikavkaI/59, III/059016 MK-a, I/591,6740,509
059-008b1 MK-a, I/59 MK-b1, I/590,4040,404
059-008b2 MK-b1, I/59Valaská Dubová 1MK-b2, I/592,8412,841
059-A008cValaská Dubová 1MK-b2, I/59Valaská Dubová 2I/59, III/0590111,0951,095
059-009Valaská Dubová 2I/59, III/059011KomjatnáI/59, III/0700010,4300,430
059-010aKomjatnáI/59, III/070001 MK-a, I/590,4410,441
059-010b MK-a, I/59 MK-b, I/591,9721,972
059-010c MK-b, I/59 MK-c, I/590,5160,516
059-010d MK-c, I/59 MK-d, I/590,9320,932
059-010e MK-d, I/59JasenováIII/059027, I/590,3720,372
059-A012JasenováIII/059027, I/59Vyšný KubínI/59, III/0590171,0200,837
059-013Vyšný KubínI/59, III/059017Dolný Kubín 1I/59, III/0590182,0120,438
059-A014Dolný Kubín 2I/59, I/70Dolný Kubín 3I/59, III/0590063,0352,724
059-016aDolný Kubín 4I/59, III/059006 MK-a, I/591,9681,968
059-016b MK-a, I/59 MK-b, I/590,9250,925
059-016c MK-b, I/59 MK-c, I/590,4540,454
059-016d MK-c, I/59 R3, I/59, I/59A0,3460,346
059-A017 R3, I/59, I/59AOravský Podzámok 1I/59, III/0590222,1021,355
059-018aOrav. Podzámok 2I/59, I/78Orav. Podzámok-Dolná LehotaMK-a, I/591,9941,102
059-018bOravský Podzámok-Dolná LehotaMK-a, I/59Horná LehotaMK-b, I/591,9130,662
059-018cHorná LehotaMK-b, I/59 R3, I/59, I/59A1,5071,157
059-A019 R3, I/59, I/59ADlhá nad OravouIII/059024, I/593,1681,657
059-A020aDlhá nad OravouIII/059024, I/59KriváMK-a4, I/593,8662,630
059-020bKriváMK-a4, I/59Podbiel 1I/59, III/0590263,4872,865
059-021aPodbiel 2I/59, II/584 MK-a, I/592,3980,731
059-A021b MK-a, I/59Tvrdošín 3I/59, III/0590383,2201,625
059-A022Tvrdošín 2I/59, R3Trstená 1I/59, III/0590411,8881,888
059-A023Trstená 1I/59, III/059041 MK-b, I/590,7580,687
059-A024aTrstená 3I/59, III/059044 I/59, R31,7751,338
059-024d I/59, R3 MK-d, I/593,1443,144
059-024e MK-d, I/59colný priestorI/590,5060,506
059-025colný priestorI/59hranica SR/PLI/590,1710,171
059-026Donovaly-HanesyMK-c4, I/59Donovaly 1 0,7960,424
059-027Banská Bystrica-JakubI/59, MKBanská Bystrica-Uľanka 1I/59, MK0,8740,872
059-028Banská Bystrica-Uľanka 1I/59, MKBanská Bystrica-Uľanka 2I/14, I/59 1,5710,27
Zoznam úsekov na ceste I/61
061-A001 D/1, I/61Považská Bystrica 1I/61, III/0610562,1271,403
061-A003Považská Bystrica 2I/61, II/517Považská Bystrica 3III/061057, I/614,0232,164
061-A004Považská Bystrica 3III/061057, I/61Považská Bystrica-VrtižerD/1, I/612,1692,169
061-A006Považská Bystrica-VrtižerD/1, I/61Plevník-DrienovéI/61, III/0610730,8640,864
061-A007Plevník-DrienovéI/61, III/061073Plevník-DrienovéI/61, III/0610732,3142,314
061-A008Plevník-DrienovéI/61, III/061073Maršová-RašovIII/061065, I/610,3760,376
061-A011Maršová-RašovIII/061065, I/61Predmier 1I/61, III/0610653,0933,093
061-012Predmier 1I/61, III/061065Predmier 2III/061060, I/610,6150,615
061-A014Predmier 2III/061060, I/61Bytča-HrabovéI/18, I/612,4451,183
061-A015 D/1, I/61Ivanka pri DunajiIII/061004, I/611,6201,430
061-016aIvanka pri DunajiIII/061004, I/61 MK-a, I/610,0940,094
061-016b MK-a, I/61 MK-b, I/611,1871,187
061-016c MK-b, I/61 MK-c, I/611,7181,718
061-016d MK-c, I/61 MK-d, I/610,5500,550
061-016e MK-d, I/61 MK-e, I/610,4050,405
061-016f MK-e, I/61Bernolákovo 1I/61, III/5020020,4780,478
061-A017aBernolákovo 1I/61, III/502002Bernolákovo 2MK-a3, I/611,2021,202
061-017b1Bernolákovo 2MK-a3, I/61 MK-b1, I/610,3180,318
061-017b2 MK-b1, I/61 MK-b2, I/610,4980,498
061-017b3 MK-b2, I/61Veľký BielI/61, III/5030073,1262,327
061-A018Veľký BielI/61, III/503007Senec 1I/61, I/62, II/5031,6580,823
061-019aSenec 2I/61, III/061002 MK-a, I/611,1090,235
061-019b MK-a, I/61 MK-b, I/611,1191,119
061-019c MK-b, I/61 D/1, I/610,6970,697
061-020 D/1, I/61Blatné 1I/61, III/0610092,0561,378
061-021aBlatné 2I/61, III/061011 MK-a, I/610,8740,761
061-021b MK-a, I/61 MK-b, I/611,5041,504
061-021c MK-b, I/61 MK-c, I/611,3221,322
061-021d MK-c, I/61Kaplna 1I/61, III/062004, III/5040020,3570,131
061-A022Kaplna 1I/61, III/062004, III/504002Kaplna 2I/61, III/0610121,1390,964
061-A023aKaplna 2I/61, III/061012Cífer 1MK-a2, I/612,5752,575
061-A023bCífer 1MK-a2, I/61Cífer 2I/61, III/0610160,7880,788
061-A025Cífer 2I/61, III/061016 I/61, III/0610704,6064,606
061-A026 I/61, III/061070Hrnčiarovce nad ParnouIII/061017, I/611,2821,282
061-A027aHrnčiarovce nad ParnouIII/061017, I/61 MK-a2, I/610,4100,410
061-A027b MK-a2, I/61Trnava 4MK-b2, I/611,5690,428
061-A028aTrnava 5I/51, I/51C, I/61 MK-b, I/612,5422,542
061-028c1 MK-b, I/61 MK-c1, I/612,5832,583
061-028c2 MK-c1, I/61 MK-c2, I/610,6930,693
061-028c3 MK-c2, I/61 MK-c3, I/610,1750,175
061-028c4 MK-c3, I/61 MK-c4, I/610,5700,570
061-028c5 MK-c4, I/61Bučany 1I/61, III/0610690,5660,566
061-029Bučany 1I/61, III/061069Bučany 2I/61, III/0620080,6030,603
061-A030Bučany 2I/61, III/062008TrakoviceI/61, II/513, III/0610191,2121,212
061-A031TrakoviceI/61, II/513, III/061019ŽlkovceI/61, III/5040152,9172,917
061-032ŽlkovceI/61, III/504015 D/1, I/610,6260,626
061-033 D/1, I/61Červeník 1D/1, I/610,6220,622
061-034aČerveník 1D/1, I/61Červeník 1aMK-a, I/610,6950,695
061-A034bČerveník 1aMK-a, I/61 MK-a1, I/611,3741,374
061-035a2 MK-a1, I/61Madunice 1MK-a2, I/611,2030,555
061-035bMadunice 1MK-a2, I/61Madunice 2I/61, III/5040191,5740,525
061-036bMadunice 2I/61, III/504019 I/61, III/0610772,1802,180
061-A037a I/61, III/061077Drahovce 1MK-a3, I/611,3111,311
061-037bDrahovce 1MK-a3, I/61Drahovce 2I/61, III/0610770,6960,522
061-A038aDrahovce 2I/61, III/061077Drahovce-JozefovMK-a2, I/612,6532,450
061-A038bDrahovce-JozefovMK-a2, I/61Piešťany 1I/61, II/4995,0863,222
061-A039Piešťany 2I/61, III/061021 D/1, I/615,1684,035
061-040 D/1, I/61Horná StredaI/61, III/0610231,3650,313
061-A041aHorná StredaI/61, III/061023PotvoriceMK-c, I/613,2402,397
061-A041dPotvoriceMK-c, I/61Považany 1MK-e, I/612,5750,694
061-A041fPovažany 1MK-e, I/61Nové Mesto nad VáhomI/54, I/54, I/61, II/5156,1102,716
061-A042Nové Mesto nad VáhomI/54, I/54, I/61, II/515 I/61, III/0610244,4694,228
061-A043 I/61, III/061024ŠtvrtokI/61, III/0610281,6801,680
061-A044aŠtvrtokI/61, III/061028Ivanovce 2MK-b, I/612,6882,688
061-044cIvanovce 2MK-b, I/61Melčice-Lieskové-MelčiceMK-c, I/611,5681,568
061-044dMelčice-Lieskové-MelčiceMK-c, I/61Adamovské KochanovceMK-d, I/611,6491,649
061-044e1Adamovské KochanovceMK-d, I/61Chocholná-Velčice-VelčiceI/50, I/611,9781,978
061-A045Chocholná-Velčice-VelčiceI/50, I/61Kostolná-ZáriečieI/61, III/0610282,1432,143
061-046Kostolná-ZáriečieI/61, III/061028Trenčín-ZáblatieIII/061031, I/612,3932,212
061-048Trenčín 1D/1, PD/5Trenčín 2I/61, MK, PD/51,3000,905
061-A049 MK-a, I/61Trenčianska TepláII/516, I/612,9461,233
061-A050Trenčianska TepláII/516, I/61Nová DubnicaI/61, III/0610641,4220,919
061-051Nová DubnicaI/61, III/061064 I/61, III/061037, III/5070270,7980,798
061-052 I/61, III/061037, III/507027 I/57, I/610,8700,870
061-053a I/57, I/61 MK-a, I/611,9920,277
061-053b MK-a, I/61 MK-b, I/612,3740,497
061-A053c MK-b, I/61IlavaI/61, II/5743,7571,220
061-055IlavaI/61, II/574KošecaI/61, III/0610402,1840,846
061-A056KošecaI/61, III/061040Ladce 1 2,9331,082
061-057aLadce 2D/1, I/61 MK-a, I/610,2730,273
061-057b MK-a, I/61 I/61, I/61A, III/0610471,1651,165
061-058 I/61, I/61A, III/061047Beluša 1I/61A, III/0610491,5021,334
061-A059Beluša 2I/49, I/49A, I/61 III/061050, I/613,5872,427
061-061a III/061050, I/61Sverepec 1MK-a, I/612,1140,952
061-061bSverepec 1MK-a, I/61 D/1, I/611,5850,477
Zoznam úsekov na ceste I/62
062-001Senec 3I/61, I/62, II/503Senec 4III/061005, I/620,7920,787
062-002Senec 4III/061005, I/62Senec 5I/62, II/503, III/5030221,4171,417
062-003Senec 5I/62, II/503, III/503022Kráľová pri SenciI/62, III/0610671,1251,125
062-004Kráľová pri SenciI/62, III/061067Veľký GrobI/62, III/0620123,6693,669
062-005aVeľký GrobI/62, III/062012 MK-a, I/611,9251,925
062-005b MK-a, I/61 I/62, III/0620052,5732,573
062-006 I/62, III/062005Veľké ÚľanyI/62, II/510, III/0620024,8594,859
062-A007Veľké ÚľanyI/62, II/510, III/062002Sládkovičovo 1I/62, III/0620042,7472,747
062-008Sládkovičovo 1I/62, III/062004Sládkovičovo 2I/62, III/0620080,7350,735
062-009Sládkovičovo 2I/62, III/062008 MK-a, I/610,8190,819
062-011 MK-a, I/61 I/62, III/0620021,0471,047
062-A012 I/62, III/062002 I/62, III/0620112,2372,237
062-A013 I/62, III/062011 I/62, III/5070051,6441,644
062-A014 I/62, III/507005Veľká MačaI/62, III/0620110,8510,851
062-015Veľká MačaI/62, III/062011 R1, I/51, I/622,8532,853
062-017 R1, I/51, I/62Sereď 1I/62, III/0510281,2740,964
062-A018Sereď 2I/62, II/507ŠintavaI/51, I/62, II/5733,8752,595
Zoznam úsekov na ceste I/63
063-A001Bratislava-Podunajské BiskupiceIII/063059, I/63, III/063059 MK-b, I/633,1141,303
063-003aDunajská Lužná 2I/63, III/063006, III/063060 MK-b, I/634,5374,017
063-003b MK-b, I/63Šamorín 1I/63, III/0630050,9880,534
063-A005Šamorín 3I/63, III/063009, III/063011Báč 1I/63, II/5062,8722,705
063-A006Báč 2III/063013, I/63Rohovce 1III/063014, I/631,6191,576
063-007Rohovce 1III/063014, I/63Rohovce 2III/063015, I/630,9680,968
063-008Rohovce 2III/063015, I/63Blatná na Ostrove 1I/63, III/0630161,4921,492
063-009Blatná na Ostrove 1I/63, III/063016Blatná na Ostrove 2III/063018, I/630,7430,743
063-A010Blatná na Ostrove 2III/063018, I/63HoliceIII/063019, I/63, III/063023, III/0630243,3643,364
063-A011HoliceIII/063019, I/63, III/063023, III/063024 I/63, III/5720113,2233,223
063-A012 I/63, III/572011Kráľ. Kračany-Lesné
Kračany
I/63, III/063025, III/0630612,7362,736
063-015Kráľ. Kračany-Lesné
Kračany
I/63, III/063025, III/063061Dunajská Streda 1I/63, III/5060051,9321,932
063-A016Dunajská Streda 1I/63, III/506005Dunajská Streda 2I/63, II/5072,2552,255
063-017Dunajská Streda 2I/63, II/507Povoda 1I/63, III/0630281,8651,865
063-018Povoda 1I/63, III/063028 I/63, II/5721,0631,063
063-019 I/63, II/572Povoda 2I/63, III/0630300,6710,571
063-020Povoda 2I/63, III/063030Dolný Bar 2,1000,870
063-021Dolný BarI/63, III/063032Dolný Štál 1 2,6822,370
063-A022Dolný Štál 2I/63, III/063039Dolný Štál 4I/63, III/5610090,6070,263
063-024aDolný Štál 4I/63, III/561009 MK-a, I/635,4605,460
063-024b MK-a, I/63 MK-c1, I/632,2152,215
063-A024c MK-c1, I/63Veľký Meder 3I/13, I/631,0380,634
063-025Veľký Meder 4I/63, II/561BrestovecIII/063031, I/632,3671,112
063-026BrestovecIII/063031, I/63SokolceI/63, III/0630441,5841,584
063-A027SokolceI/63, III/063044BodzaI/63, III/0630451,6611,027
063-028BodzaI/63, III/063045HoliareI/63, III/0630450,9760,541
063-029HoliareI/63, III/063045TôňIII/063046, I/63, III/0630482,5362,179
063-A030TôňIII/063046, I/63, III/063048Zemianska OlčaIII/063047, I/633,0732,532
063-031Zemianska OlčaIII/063047, I/63Okoličná na OstroveI/63, III/063052, III/0630531,4271,427
063-032aOkoličná na OstroveI/63, III/063052, III/063053 MK-a, I/632,8442,844
063-032b MK-a, I/63Zlatná na Ostr.-Horná
Zlatná
1,4661,466
063-032cZlatná na Ostr.-Horná Zlatná Zlatná na Ostrove 1I/63, III/063057, III/5060091,5341,534
063-A033Zlatná na Ostrove 1I/63, III/063057, III/506009Zlatná na Ostrove 2III/063054, I/631,5591,559
063-034Zlatná na Ostrove 2III/063054, I/63 I/63, III/0630570,8830,883
063-035 I/63, III/063057Komárno-PavelIII/063058, I/631,8101,810
063-036aKomárno-PavelIII/063058, I/63Komárno-Nová Stráž 2,6691,490
063-036b1Komárno-Nová Stráž MK-b2, I/631,4520,455
063-036b2 MK-b2, I/63Komárno 1I/63, II/5732,4941,283
063-A037 I/63, MKŠamorín 3I/63, III/063009, III/0630110,9750,975
063-A038Komárno 2I/63, MKKomárno-TehelňaIII/064001, I/63, I/642,1220,808
Zoznam úsekov na ceste I/64
064-A002aKomárno-TehelňaIII/064001, I/63, I/64Komárno-Ďulov Dvor 2 2,1272,127
064-002c1Komárno-Ďulov Dvor 2 MK-c2, I/642,3462,346
064-002c2 MK-c2, I/64ChotínI/64, II/5890,6920,692
064-003a1ChotínI/64, II/589 MK-a2, I/640,4360,436
064-003a2 MK-a2, I/64Svätý Peter-Briežky 0,9950,995
064-003bSvätý Peter-Briežky Hurbanovo-Holanovo 2,6992,699
064-003cHurbanovo-Holanovo MartovceI/64, III/0640011,5800,282
064-A004MartovceI/64, III/064001Hurbanovo 1I/64, III/0640072,4290,894
064-A006Hurbanovo 2I/64, III/064010Hurbanovo-Pavlov dvorI/64, II/5112,6881,724
064-008Hurbanovo-Pavlov dvorI/64, II/511BajčI/64, II/5092,1641,025
064-009aBajčI/64, II/509Bajč-Kotelnica 1,8491,631
064-009b1Bajč-Kotelnica MK-b2, I/640,9140,914
064-009b2 MK-b2, I/64Nové Zámky 1I/64, III/0640192,8811,423
064-010aNové Zámky 2I/64, I/75 MK-a, I/640,7790,779
064-010b MK-a, I/64Bánov-Nitr. Osada 1 3,1273,127
064-010cBánov-Nitr. Osada 1 Bánov-Nitr. Osada 2 0,2300,230
064-010dBánov-Nitr. Osada 2 MK-d, I/641,3561,356
064-010e MK-d, I/64Šurany-Albertov 2,0242,024
064-010fŠurany-Albertov ŠuranyI/64, II/5800,7280,728
064-011aŠuranyI/64, II/580 MK-b, I/640,5350,535
064-011b MK-b, I/64 MK-c, I/641,0911,091
064-011c MK-c, I/64 I/64, III/0640242,4832,483
064-012 I/64, III/064024Komjatice 1I/64, III/0640273,0692,560
064-A013Veľký Kýr BrančI/64, III/0640283,0121,743
064-014BrančI/64, III/064028Ivanka pri NitreI/64, III/0640303,8240,732
064-A015Ivanka pri NitreI/64, III/064030Nitra 1I/646,2391,515
064-016Nitra-Dražovce 2II/593, I/64ČakajovceI/64, III/5130151,9871,565
064-A017ČakajovceI/64, III/513015KoniarovceIII/064087, I/64, III/0640527,5863,334
064-A019LudaniceI/64, III/064055, III/064056Chrabrany 1I/64, III/0640573,6392,137
064-020Chrabrany 2I/64, III/064058 III/064042, I/640,8320,527
064-021 III/064042, I/64SolčanyIII/064059, I/643,5513,551
064-022SolčanyIII/064059, I/64TopoľčanyI/64, II/4990,8510,482
064-A024Horné ChlebanyI/64, III/064062NadliceI/64, II/5923,0871,018
064-025NadliceI/64, II/592ChynoranyI/64, III/0640691,2521,252
064-A026ChynoranyI/64, III/064069Žabokreky nad Nitrou 1I/64, III/0640922,6631,798
064-A027Žabokreky nad Nitrou 2I/64, III/050047Partizánske-Malé BieliceIII/064070, I/642,8281,724
064-A028PartizánskeI/64, III/064072PažiťI/64, III/0640723,5551,923
064-030PažiťI/64, III/064072 II/512, I/641,6811,681
064-A031 II/512, I/64OslanyIII/064073, I/641,7050,682
064-A032OslanyIII/064073, I/64BystričanyIII/064074, I/643,4191,232
064-A033BystričanyIII/064074, I/64Zemianske Kostoľany 1I/64, III/0640753,5212,442
064-034a1Zemianske Kostoľany 2III/064095, I/64 MK-a2, I/641,9071,176
064-A034a2 MK-a2, I/64 MK-b2, I/640,6360,636
064-035I/64, R1Nitra-Dražovce 1I/64, MK2,4932,486
064-036 PráznovceI/64B, MKKrušovceI/64B, I/641,9221,826
Zoznam úsekov na ceste I/65
065-001Nitra 2I/51, I/64, I/65, III/051037Pohranice 1I/65, III/0650011,6660,736
065-002aPohranice 1I/65, III/065001 MK-b, I/651,1391,139
065-002b MK-b, I/65 MK-c, I/650,5960,596
065-002c MK-c, I/65Pohranice 2I/65, III/0640341,4761,476
065-A003aPohranice 2I/65, III/064034 MK-c, I/651,5151,515
065-003c MK-c, I/65Kolíňany 1III/064035, I/651,3891,389
065-A004Kolíňany 1III/064035, I/65Kolíňany 2I/65, III/0640331,4461,446
065-005aKolíňany 2I/65, III/064033 MK-b, I/651,9381,938
065-005b MK-b, I/65Neverice 1 2,3462,346
065-A006Neverice 1 Neverice 2III/065002, I/651,8511,851
065-A007Neverice 2III/065002, I/65BeladiceI/65, III/0650031,7011,701
065-008aBeladiceI/65, III/065003 MK-b, I/650,5560,556
065-008b MK-b, I/65 MK-c, I/650,1990,199
065-008c MK-c, I/65ChočaIII/065006, I/651,9271,927
065-009aChočaIII/065006, I/65 MK-b, I/650,7470,747
065-009b MK-b, I/65 MK-c, I/651,5341,534
065-009c MK-c, I/65Tesárske MlyňanyI/65, II/5111,0431,043
065-010Tesárske MlyňanyI/65, II/511Zlaté Moravce 1I/65, II/5111,8601,860
065-A011Zlaté Moravce 1I/65, II/511Zlaté Moravce 2I/65, III/5110102,2172,217
065-012Zlaté Moravce 2I/65, III/511010Zlaté Moravce 3I/65, III/5110090,7440,744
065-A014Zlaté Moravce 3I/65, III/511009VolkovceI/65, III/5110125,0374,697
065-015Žarnovica 1 Žarnovica 2I/65, R10,4480,448
065-016Žarnovica 2I/65, R1Žarnovica 3I/65, R10,5460,546
065-A017Žarnovica 3I/65, R1BzenicaIII/065021, I/65, III/0650172,4442,166
065-A018BzenicaIII/065021, I/65, III/065017Hliník nad Hronom 1III/065023, I/652,8482,685
065-019Hliník nad Hronom 1III/065023, I/65Hliník nad Hronom 2I/65, III/0650261,3270,257
065-A020aHliník nad Hronom 2I/65, III/065026 I/65, R12,0762,001
065-A020e I/65, R1 MK-f1, I/652,9892,989
065-A020f MK-f1, I/65Ladomerská VieskaI/50, I/652,6130,681
065-021aŽiar nad Hronom-Šáš. PodhradieI/50, I/65, III/050092Stará Kremnička 1 0,6940,694
065-021bStará Kremnička 1 Stará Kremnička 2 1,8071,807
065-021cStará Kremnička 2 Bartošova LehôtkaI/65, III/0500805,0894,495
065-A022aBartošova LehôtkaI/65, III/050080Horná Ves 1 2,1691,494
065-022cHorná Ves 1 Horná Ves 2 1,0921,092
065-A022dHorná Ves 2 Kremnica-LúčkyI/65, III/0650292,1331,435
065-A024KremnicaI/65, II/578 I/65, MK-d4,0021,631
065-025 I/65, III/065031TurčekIII/065032, I/652,5632,251
065-A026aTurčekIII/065032, I/65 I/65, MK-b3,0712,441
065-027b I/65, MK-b I/65, R31,5841,584
065-A027c I/65, R3Horná Štubňa 3,7382,728
065-028b1aHorná Štubňa I/65, R31,0770,291
065-028b1b I/65, R3Turčianske Teplice – ŠturecI/14, I/650,9920,992
065-A030Turčianske Teplice – ŠturecI/14, I/65Turčianske TepliceI/65, III/0650362,8262,826
065-A031Turčianske TepliceI/65, III/065036 I/65, III/0650391,5521,226
065-032 I/65, III/065045MošovceI/65, III/0650403,6223,418
065-033aMošovceI/65, III/065040 I/65, MK-b0,2300,230
065-033b I/65, MK-b I/65, MK-c0,7220,722
065-033c I/65, MK-c III/065069, I/651,5981,598
065-034 III/065069, I/65LaskárIII/065070, I/652,5032,503
065-A035LaskárIII/065070, I/65BlatnicaIII/065047, I/651,2411,241
065-A037BlatnicaIII/065047, I/65ĎanováI/65, III/0650481,8121,812
065-038aĎanováI/65, III/065048 I/65, MK-b0,8440,844
065-038b I/65, MK-b I/65, MK-c0,9920,992
065-038c I/65, MK-c I/65, MK-d0,1120,112
065-038d I/65, MK-dPríbovceI/65, II/5190,5500,550
065-039PríbovceI/65, II/519Košťany nad Turcom 3,3433,263
065-040Turčiansky PeterI/65, III/065049, III/065051 I/65, I/65D1,1100,873
065-041 I/65, I/65DMartin 1I/65, III/0650522,0020,542
065-A043 I/65, I/65A, I/76, I/76OrovnicaIII/065007, I/652,4072,359
065-A045Tekovská Breznica Nová BaňaIII/065011A, I/65, III/0650094,3693,847
065-046VolkovceI/65, III/511012Volkovce-OlichovI/65, III/5100260,3530,216
065-047aVolkovce-OlichovI/65, III/510026 I/65, MK-b0,6020,602
065-049Kremnické Bane – KrahuleI/65, III/578003 I/65, III/0650310,5630,563
065-051 I/65, I/65D I/65D, MK1,7301,498
Zoznam úsekov na ceste I/66
066-001hranica SR/MR Šahy 1I/66, III/5100081,1880,566
066-A003aŠahy 3I/66, III/066001Hrkovce 3,0472,533
066-A003bHrkovce TupáI/66, III/5080202,4081,708
066-A004TupáI/66, III/508020Horné SemerovceI/66, I/751,4301,430
066-A006Horné SemerovceI/66, I/75 I/66, I/752,1971,435
066-007 I/66, I/75HokovceI/66, III/0660692,4691,974
066-008HokovceI/66, III/066069 I/66, III/0510621,0250,356
066-A009 I/66, III/051062 I/66, III/0660041,2210,536
066-A011 I/66, III/066004Hontianske Tesáre 1I/66, III/0510633,6632,020
066-012Hontianske Tesáre 1I/66, III/051063Hontianske Tesáre 2I/66, III/066005, III/0660310,6450,521
066-A013Hontianske Tesáre 3 I/66, III/0660070,8500,709
066-016a I/66, III/066007Hontianske Tesáre-Pírovské 2,0762,076
066-016bHontianske Tesáre-Pírovské DomaníkyI/66, III/0660015,5965,004
066-017DomaníkyI/66, III/066001Hontianske Nemce 1I/51, I/662,2481,739
066-A018Hontianske Nemce 2I/66, III/066008DevičieIII/066010, I/663,2282,234
066-A019DevičieIII/066010, I/66BzovíkI/66, II/5261,4041,298
066-A021BzovíkI/66, II/526Krupina 1I/66, III/0660092,0892,089
066-A022Krupina 1I/66, III/066009Krupina 2 1,7961,682
066-023a1Krupina 3III/066011, I/66 MK-a2, I/660,2890,251
066-023a2 MK-a2, I/66 MK-b, I/662,6902,690
066-023b MK-b, I/66Krupina – Zvolen 1,9181,918
066-A024Krupina – Zvolen Babiná 1III/066071, I/661,5901,590
066-A025Babiná 1III/066071, I/66Babiná 2I/66, III/0660711,9021,902
066-026Babiná 2I/66, III/066071 I/66, II/5270,8990,899
066-A027a I/66, II/527Dobrá NivaMK-b1, I/662,6201,904
066-A027bDobrá NivaMK-b1, I/66PodzámčokIII/066012, I/663,3991,755
066-A028PodzámčokIII/066012, I/66BrezinyI/66, III/0660132,1052,015
066-029aBrezinyI/66, III/066013 MK-b, I/660,5080,508
066-029b MK-b, I/66 MK-c, I/660,3850,385
066-029c MK-c, I/66MichalkováI/66, III/0660701,3841,384
066-030MichalkováI/66, III/066070Zvolen 4I/50, I/664,2553,128
066-031Zvolen 5I/50, I/66Zvolen 6I/66, III/0660220,9170,917
066-032aZvolen 6I/66, III/066022 MK-b, I/660,5950,595
066-032b MK-b, I/66 MK-c, I/660,3000,300
066-032c MK-c, I/66Zvolen 7I/66, III/050085, III/0690020,3080,308
066-033Zvolen 7I/66, III/050085, III/069002 I/66, I/691,7891,789
066-034 III/066033, I/66MôlčaI/66, III/0660352,3331,697
066-035MôlčaI/66, III/066035Slovenská Ľupča 1I/66, III/0660421,2091,209
066-036aSlovenská Ľupča 1I/66, III/066042Slovenská Ľupča 2 3,6723,672
066-036bSlovenská Ľupča 2 Slovenská Ľupča 3 0,5200,520
066-036c1Slovenská Ľupča 3 MK-c2, I/662,0062,006
066-036c2 MK-c2, I/66 I/66, III/0660422,6682,668
066-037 I/66, III/066042ĽubietováI/66, III/0660430,2830,283
066-038ĽubietováI/66, III/066043Medzibrod 1I/66, III/0660440,6140,614
066-A039Medzibrod 1I/66, III/066044Medzibrod 2I/66, III/0660441,9351,935
066-041Medzibrod 2I/66, III/066044Brusno 2III/066045, I/661,0191,019
066-A042Brusno 2III/066045, I/66 I/66, III/0660461,4261,426
066-043 I/66, III/066046RáztokaIII/066047, I/66, III/0660571,0111,011
066-044aRáztokaIII/066047, I/66, III/066057 MK-b, I/660,6280,628
066-044b MK-b, I/66 MK-c, I/660,9780,978
066-044c MK-c, I/66 MK-d, I/660,7330,733
066-044d MK-d, I/66 MK-e, I/660,4640,464
066-044e MK-e, I/66PredajnáI/66, III/0660571,0081,008
066-047aPredajnáI/66, III/066057 MK-b, I/661,0331,033
066-047b MK-b, I/66Podbrezová-Lopej 1I/66, III/0660572,7032,528
066-048Podbrezová-Lopej 2I/66, III/066057Podbrezová-Skalica 1,6860,740
Zoznam úsekov na ceste I/68
068-001Košice-Barca Košice-Šebastovce 1,9891,106
068-002bKošice-Šebastovce MK-b, I/683,6503,248
068-002c MK-b, I/68 MK-c, I/680,6200,620
068-002d MK-c, I/68HaniskaI/68, III/050187, III/0680250,2640,264
068-003aHaniskaI/68, III/050187, III/068025Haniska-Grajciar 2,0931,874
068-003bHaniska-Grajciar BelžaI/68, III/0680271,0810,730
068-A004BelžaI/68, III/068027SeňaI/68, III/0680282,9851,133
068-005aKechnecIII/068030, I/68 MK-b, I/680,6940,621
068-005b MK-b, I/68MilhosťI/68, III/0680300,9730,973
068-A006MilhosťI/68, III/068030hranica SR/MR 0,7830,783
068-007b1Haniska MK-b2, I/680,8770,710
068-007b2 MK-b2, I/68 MK-c1, I/680,2500,250
068-007c1 MK-c1, I/68 MK-c2, I/681,3251,325
068-007c2 MK-c2, I/68Kendice 1,2800,522
068-A007dKendice Drienovská Nová Ves 2,9241,999
068-007fDrienovská Nová Ves Ličartovce 2,6532,041
068-007gLičartovce Lemešany 1I/68, III/5460012,5271,706
068-A008Lemešany 1I/68, III/546001Lemešany 3 1,0270,548
068-A009bLemešany 3 Bretejovce 3,1250,474
068-009dBretejovce I/68, III/0680091,4840,884
068-010 I/68, III/068009Budimír 1I/68, III/0680161,1481,098
068-011Budimír 2 D/1, I/68, III/0680191,5210,650
Zoznam úsekov na ceste I/69
069-001KováčováI/69, III/069001 I/66, I/66C, I/691,3011,095
069-002 I/66, I/66C, I/69 I/69, III/0690020,5770,577
069-A003 I/69, III/069002SliačIII/066014, I/69, III/0660151,0520,400
069-004a1SliačIII/066014, I/69, III/066015 MK-a2, I/691,4780,627
069-004a2 MK-a2, I/69 MK-a3, I/690,7070,707
069-004a3 MK-a3, I/69 MK-a4, I/690,8830,883
069-004a4 MK-a4, I/69Hronsek 0,9610,961
069-004b1Hronsek MK-b2, I/690,6960,696
069-004b2 MK-b2, I/69 MK-c, I/690,2440,244
069-004c MK-c, I/69VlkanováI/69, III/066019, III/0660240,7330,733
069-A005VlkanováI/69, III/066019, III/066024 I/69, III/0660211,4281,428
069-006a I/69, III/066021 MK-b, I/691,2321,232
069-006b MK-b, I/69 I/66, I/69, MK1,2921,292
069-007 I/65, R1KováčováI/69, III/0690010,3490,240
Zoznam úsekov na ceste I/72
072-001Valaská BystráI/72, II/5843,3441,967
072-A002BystráI/72, II/584 MK-b, I/724,0221,937
072-003b MK-b, I/72JarabáMK-c, I/724,4374,413
072-A003cJarabáMK-c, I/72 MK-e, I/722,3340,841
072-003e MK-e, I/72Vyšná Boca 1MK-f1, I/725,2435,243
072-003f1Vyšná Boca 1MK-f1, I/72 MK-f2, I/723,4593,459
072-003f2 MK-f2, I/72Vyšná Boca 2MK-g1, I/720,3320,332
072-A003gVyšná Boca 2MK-g1, I/72Vyšná Boca 3MK-h, I/721,2751,275
072-003hVyšná Boca 3MK-h, I/72 MK-i, I/721,2911,291
072-003i MK-i, I/72Nižná Boca 1,1610,881
072-003j1Nižná Boca MK-j2, I/721,0100,516
072-003j2 MK-j2, I/72Malužiná 3,3213,321
072-003k1Malužiná MK-k2, I/722,0602,060
072-003k2 MK-k2, I/72 MK-k3, I/720,1850,185
072-003k3 MK-k3, I/72 MK-k4, I/721,0161,016
072-003k4 MK-k4, I/72 MK-l1, I/721,8261,826
072-A003l MK-l1, I/72Kráľova Lehota 1III/072001, I/720,7060,706
072-005Kráľova Lehota 1III/072001, I/72 I/18, I/720,6720,672
Zoznam úsekov na ceste I/73
073-001LipníkyI/18, I/73Lipníky-PodhrabinaIII/576001, I/731,4280,730
073-002Lipníky-Podhrabina Chmeľov 1 0,5650,535
073-003aChmeľov 2I/73, III/545002 Mk-b, I/731,1091,109
073-003b Mk-b, I/73Svidník – PrešovI/730,9330,933
073-004aSvidník – PrešovI/73 Mk-b, I/730,7120,712
073-004b Mk-b, I/73KukováI/73, III/5450180,8630,863
073-005KukováI/73, III/545018Kračúnovce 1I/73, III/5760031,0460,669
073-A006Kračúnovce 2III/576004, I/73GiraltovceI/73, II/5561,5090,908
073-008a I/73, III/556005 Mk-b, I/734,0852,088
073-008b Mk-b, I/73FijašI/73, II/5560,4600,322
073-A009aFijašI/73, II/556SobošMk-c, I/731,3740,868
073-A009cSobošMk-c, I/73ValkovceI/73, III/5560182,4172,116
073-A010ValkovceI/73, III/556018OkrúhleI/73, III/5560192,0181,333
073-011OkrúhleI/73, III/556019RadomaI/73, III/5570141,9851,159
073-012RadomaI/73, III/557014Šarišský ŠtiavnikI/73, III/5570281,7410,649
073-013aŠarišský ŠtiavnikI/73, III/557028 Mk-b, I/732,1511,203
073-013b Mk-b, I/73 Mk-c, I/731,7031,703
073-013c Mk-c, I/73 Mk-b, I/731,6011,083
073-A014 Mk-b, I/73 I/15, I/731,8881,888
073-A016a I/15, I/73Stročín 1Mk-d, I/731,5781,086
073-016dStročín 1Mk-d, I/73 Mk-e, I/730,6100,231
073-016e Mk-e, I/73Nová PoliankaI/73, III/5570170,6510,651
073-017aNová PoliankaI/73, III/557017 Mk-b, I/730,3500,350
073-017b Mk-b, I/73Svidník 1I/73, R41,2241,224
073-018Svidník 3I/73, I/77, III/073001Svidník 2I/73, R43,1501,303
073-A019KapišováI/73, R4LadomirováI/73, III/5560252,2792,022
073-020LadomirováI/73, III/556025Krajné ČiernoIII/556026, I/733,1462,293
073-A021Krajné ČiernoIII/556026, I/73HunkovceI/73, III/5560271,2830,761
073-A022HunkovceI/73, III/556027BodružalI/73, III/5560302,8601,280
073-A024aKrajná PoľanaI/73, III/556030 MK-b, I/731,5701,124
073-024c1 MK-b, I/73 MK-c1, I/730,9030,667
073-024c2 MK-c1, I/73 MK-c2, I/730,4580,458
073-024d MK-c2, I/73 MK-d, I/730,7010,701
073-024e MK-d, I/73Vyšný Komárnik 0,8960,896
073-A024fVyšný Komárnik MK-f2, I/730,7310,731
073-024g MK-f2, I/73hranica SR/PL 0,9510,951
Zoznam úsekov na ceste I/75
075-001Sládkovičovo 1I/62, I/75Sládkovičovo 2MK, I/750,7060,453
075-002Sládkovičovo 2MK, I/75KošútyIII/508001, I/754,6004,316
075-003KošútyIII/508001, I/75Galanta 1II/561, III/561007, I/751,7540,152
075-004Galanta 1II/561, III/561007, I/75 I/75A, I/752,1030,496
075-005Galanta 2I/75A I/75A, I/751,1950,820
075-006 I/75A, I/75Kajal 1III/075002, I/751,1051,105
075-007Kajal 1III/075002, I/75TopoľnicaIII/508003, I/752,2332,233
075-008TopoľnicaIII/508003, I/75Kajal 2III/075002, I/751,5741,574
075-009Kajal 2III/075002, I/75 MK, I/750,3100,310
075-010 MK, I/75Kráľová nad Váhom 1III/075003, I/751,4781,478
075-011Kráľová nad Váhom 1III/075003, I/75Kráľová nad Váhom 2MK, I/751,0701,070
075-012Kráľová nad Váhom 2MK, I/75Kráľová nad Váhom 3MK, I/750,6450,645
075-013Kráľová nad Váhom 3MK, I/75ŠaľaIII/075003, I/751,1441,070
075-014Šaľa-VečaIII/508011, I/75Trnovec nad Váhom 1III/064022, I/752,2871,816
075-015Trnovec nad Váhom 1III/064022, I/75Trnovec nad Váhom 2II/562, I/750,9230,370
075-016Trnovec nad Váhom 2II/562, I/75Horný Jatov III/508044, I/751,4570,590
075-017Horný Jatov III/508044, I/75KenderešMK, I/753,1243,124
075-018KenderešMK, I/75JatovIII/064025, I/753,5852,747
075-019JatovIII/064025, I/75TvrdošovceMK, I/754,7492,470
075-020TvrdošovceMK, I/75PalárikovoII/580, III/064022, I/754,4213,238
075-021PalárikovoII/580, III/064022, I/75ĽudovítovMK, I/753,1163,116
075-022ĽudovítovMK, I/75Nové Zámky 2I/64, I/753,9733,973
075-023I/75A, I/75Galanta-KolóniaI/75, MK0,6070,607
075-024Galanta-KolóniaI/75, MKNebojsaI/75, MK1,7501,750
075-025NebojsaI/75, MKGáňI/75, II/5072,0502,050
Zoznam úsekov na ceste I/76
076-001ŠtúrovoI/76, II/564NánaI/76, III/5100090,7700,510
076-002a1NánaI/76, III/510009 MK-a1, I/761,8540,577
076-002a2 MK-a1, I/76 MK-a2, I/760,8390,839
076-002a3 MK-a2, I/76 MK-a3, I/763,2712,191
076-A002b MK-a3, I/76Kamenný MostI/76, III/5100101,9801,345
076-003Kamenný MostI/76, III/510010KamenínI/76, III/5100112,9532,433
076-A004KamenínI/76, III/510011Bíňa 2III/510012, I/764,5122,113
076-A005aBíňa 2III/510012, I/76Čata 2,7491,999
076-A005cČata HronovceI/76, III/5100154,4900,642
076-A006HronovceI/76, III/510015Želiezovce 1I/76, III/5090126,2012,551
076-A007aŽeliezovce 2I/76, III/509020Šarovce-Veľké Šarovce 5,0952,445
076-007cŠarovce-Veľké Šarovce ŠarovceI/75, I/761,4800,231
076-A008ŠarovceI/75, I/76Jur nad HronomI/76, III/5100181,9031,903
076-009aJur nad HronomI/76, III/510018 Mk-b, I/762,0582,058
076-009b Mk-b, I/76 Mk-c, I/760,3830,383
076-009c Mk-c, I/76 Mk-d, I/761,0631,063
076-A009d Mk-d, I/76Tekovský HrádokI/76, III/5800042,3332,333
076-A011Tekovský HrádokI/76, III/580004BajkaI/76, III/5100203,7643,764
076-012BajkaI/76, III/510020Kalná nad Hronom 1I/76, II/5800,7850,685
076-A013Kalná nad Hronom 2I/51, I/76Kalná nad Hronom 3I/76, III/5110101,3761,376
076-014aKalná nad Hronom 3I/76, III/511010Kalná nad Hronom-Kalnica 0,3140,314
076-014bKalná nad Hronom-Kalnica Nový Tekov 3,5181,958
076-014cNový Tekov Malé KozmálovceIII/511014, I/763,3702,084
076-A015Malé KozmálovceIII/511014, I/76TlmačeI/76, II/564, III/5100412,4951,847
076-A016TlmačeI/76, II/564, III/510041KozárovceI/76, III/5100262,2021,946
076-017aKozárovceI/76, III/510026Hronský Beňadik-Psiare 2,6232,048
076-017bHronský Beňadik-Psiare Hronský BeňadikI/76, III/0760011,9301,042
076-018Hronský BeňadikI/76, III/076001 I/65, I/65A, I/762,2320,943
Zoznam úsekov na ceste I/79
079-A001 I/79, III/553016Slovenské Nové Mesto 2I/79, III/5530171,3740,175
079-003Slovenské Nové Mesto 2I/79, III/553017BoršaI/79, III/5520233,0530,932
079-A004BoršaI/79, III/552023Streda nad Bodrogom 1III/553020, I/793,5321,166
079-006aStreda nad Bodrogom 2I/79, III/553021 Mk-a, I/790,1460,146
079-006b Mk-a, I/79 Mk-b, I/790,8640,864
079-006c Mk-b, I/79Somotor 1Mk-c, I/792,5812,310
079-007Somotor 2III/553028, I/79Somotor 3I/79, III/5530281,2120,926
079-A008Somotor 3I/79, III/553028Svätá MáriaIII/553030, I/792,5612,294
079-010Svätá MáriaIII/553030, I/79RadIII/553031, I/791,2050,851
079-011RadIII/553031, I/79Svätuše 1I/79, III/5530334,4343,566
079-012Svätuše 2I/79, III/553044Kráľovský Chlmec 1III/553051, I/79, III/5530343,9943,420
079-A013Kráľovský Chlmec 2III/553049, I/79Dobrá nad Krčavou 1III/553035, I/792,8512,851
079-014Dobrá nad Krčavou 1III/553035, I/79BačkaI/79, III/5530362,1672,167
079-015BačkaI/79, III/553036BoťanyIII/553039, I/791,8271,827
079-A016BoťanyIII/553039, I/79Čierna 2III/553040, I/792,3861,819
079-018Čierna 2III/553040, I/79 I/79, III/5530371,3750,922
079-020Streda nad Bodrogom 1III/553020, I/79Streda nad Bodrogom 2I/79, III/5530210,4980,498
079-021hranica SR/MRI/79, I/79AI/79, III/5530161,7081,708
Zoznam úsekov na diaľnici D1
D01-001Bratislava-VajnoryD/1, I/61SenecD/1, II/50312,90811,921
D01-002SenecD/1, II/503Senec – BlatnéD/1, I/613,7493,749
D01-003Senec – BlatnéD/1, I/61Trnava – VoderadyD/1, III/0611713,19513,195
D01-004Trnava – VoderadyD/1, III/06117Trnava-ModrankaD/1, I/516,1416,141
D01-005Trnava-ModrankaD/1, I/51TrakoviceD/1, II/51315,88415,884
D01-006TrakoviceD/1, II/513ŽlkovceD/1, I/612,5842,584
D01-007ŽlkovceD/1, I/61PiešťanyD/1, II/49915,28015,280
D01-008PiešťanyD/1, II/499Horná StredaD/1, I/618,1458,145
D01-009Horná StredaD/1, I/61LúkaD/1, PD/43,8533,853
D01-010LúkaD/1, PD/4BeckovD/1, II/51510,23410,234
D01-011BeckovD/1, II/515Chocholná-VelčiceD/1, I/5013,21913,219
D01-012Chocholná-VelčiceD/1, I/50Trenčín-ZáblatieD/1, PD/55,6115,611
D01-013Trenčín-ZáblatieD/1, PD/5Trenčín-ZlatovceD/1, MK1,7221,722
D01-014Trenčín-ZlatovceD/1, MKDubnica nad VáhomD/1, I/5711,49211,492
D01-015Dubnica nad VáhomD/1, I/57IlavaD/1, II/574A7,2597,259
D01-016IlavaD/1, II/574ALadceD/1, I/618,6138,613
D01-017LadceD/1, I/61Beluša-VisolajeD/1, I/49A2,9882,988
D01-018Beluša-VisolajeD/1, I/49ASverepec 2D/1, I/618,4968,496
D01-019Sverepec 2 Považská Bystrica-stred 4,9004,900
D01-020Považská Bystrica-stred Považská Bystrica-sever 4,8674,867
D01-021Považská Bystrica-severD/1, I/61BytčaD/1, PD/108,6148,614
D01-022BytčaD/1, PD/10Hričovské PodhradieD/3, D/1, D/34,0074,007
D01-023Ivachnová 1D/1, I/18IvachnováD/1, I/181,3421,342
D01-024IvachnováD/1, I/18Liptovský Mikuláš 1D/1, II/58413,68713,687
D01-025Liptovský Mikuláš 1D/1, II/584Uhorská VesD/1, III/0181376,6456,645
D01-026Uhorská VesD/1, II/584Liptovský PeterD/1, II/5374,6114,611
D01-027Liptovský PeterD/1, II/537HybeD/1, I/188,7678,767
D01-028HybeD/1, I/18VýchodnáD/1, PD/64,7604,760
D01-029VýchodnáD/1, PD/6VažecD/1, PD/85,5685,568
D01-030VažecD/1, PD/8ŠtrbaD/1, PD/97,7917,791
D01-031ŠtrbaD/1, PD/9MengusovceD/1, I/184,4304,430
D01-032MengusovceD/1, I/18Poprad 1 7,9417,941
D01-033Poprad 1D/1, I/18Poprad 2D/1, II/5342,2422,242
D01-034Poprad 2D/1, II/534Poprad 3D/1, I/673,9383,938
D01-035Poprad 3D/1, I/67JánovceD/1, I/1812,41012,410
D01-036Jablonov Studenec 4,8064,806
D01-037Studenec Beharovce 3,2093,209
D01-038BeharovceD/1, I/18Beharovce-Široké 7,4667,466
D01-039Beharovce-Široké ŠirokéD/1, PD/72,9352,935
D01-040ŠirokéD/1, PD/7FričovceD/1, I/183,9143,914
D01-041Svinia Prešov 8,1928,192
D01-042HaniskaD/1, III/068010LemešanyD/1, III/06801010,98010,980
D01-043LemešanyD/1, III/068010BudimírD/1, I/68, III/0680199,6069,606
Zoznam úsekov na diaľnici D2
D02-002MalackyD/2, II/503LozornoD/2, I/211,47411,474
D02-003aLozornoD/2, I/2Stupava-juhD2/D49,0279,027
D02-003bStupava-juhD2/D4Bratislava-LamačD/2, II/5055,2895,022
D02-004Bratislava-Petržalka 2D/1, D/2, I/61, MKBratislava-Petržalka 1D/2, D/4, PD/26,0555,839
D02-005Bratislava-Petržalka 1D/2, D/4, PD/2hranica SR/MR 8,9838,983
D02-006hranica SR/ČRzač. CK D/2 na št. hr. CZhranica SR/ČR colnicaD/2, II/5031,4581,458
D02-007hranica SR/ČR colnica Kúty 1križ. D/2, I/2, okr. Senica3,6213,621
D02-008Kúty 1križ. D/2, I/2,
okr. Senica
Malackykriž. D/2, II/503, okr. Malacky24,09124,091
Zoznam úsekov na diaľnici D3
D03-001Hričovské PodhradieD/3, D/1, D/3Dolný HričovD/3, III/018262, PD/111,8031,803
D03-002Dolný HričovD/3, III/018262, PD/11Žilina-StrážovD/3, I/186,8596,859
D03-005Skalité-SerafínovIII/011057, I/12hranica SR/PL 0,2430,243
Zoznam úsekov na diaľnici D4
D04-001hranica SR/A hranica SR/A colnica 0,7020,702
D04-002hranica SR/A colnica Bratislava-Jarovce 1D/2, D/4, PD/21,8421,842
D04-003Bratislava-Jarovce 1D/2, D/4, PD/2Bratislava-Jarovce 2D4, III/0020460,9390,822
D04-004Bratislava-Devínska Nová VesD/4, II/505Stupava-juhD4, D21,7001,700
D04-005Stupava-juhD4, D2Bratislava-Záhorská BystricaD/4, I/21,5001,500
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R1
R01-001TrnavaI/51, I/51Z, I/61Trnava-ModrankaI/51, MK1,4561,173
R01-002Trnava-ModrankaI/51, MKTrnava-ModrankaD/1, I/511,2681,268
R01-003Trnava-ModrankaD/1, I/51Vlčkovce 1I/51, III/051032, III/0620082,8872,887
R01-004Vlčkovce 1I/51, III/051032, III/062008Vlčkovce 2I/51, III/051032, III/0510322,3932,393
R01-005Vlčkovce 2I/51, III/051032, III/051032Sereď 1I/51, III/0510283,3013,301
R01-006Sereď 1I/51, III/051028Sereď 2I/51, I/622,4252,425
R01-007Sereď 2I/51, I/62Dolná StredaI/51, II/5072,0842,084
R01-008Dolná StredaI/51, II/507Šoporňa 1I/51, I/62, II/5734,3604,360
R01-009Šoporňa 1I/51, I/62, II/573Šoporňa 2I/51, III/5070061,6871,687
R01-010Šoporňa 2I/51, III/507006Báb-Malý BábI/51, III/0510745,1745,174
R01-011Báb-Malý BábI/51, III/051074Báb-Veľký BábI/51, III/5130111,8501,850
R01-012Báb-Veľký BábI/51, III/513011LužiankyI/51, III/513011A9,7979,797
R01-013LužiankyI/51, III/513011ANitra-Mlynárce 1I/51, II/513, III/5130112,6022,602
R01-014Nitra-Mlynárce 1I/51, II/513, III/513011Nitra-Mlynárce 2I/51, MK0,4840,484
R01-015Nitra-Mlynárce 2I/51, MKNitra-ZoborI/51, I/642,9022,902
R01-016Nitra-ZoborI/51, I/64Nitra 1,2621,042
R01-017Tekovské Nemce Hronský BeňadikI/65, I/65A, I/763,1323,132
R01-018Hronský BeňadikI/65, I/65A, I/76Nová BaňaI/65A, III/065011A8,0138,013
R01-019Nová BaňaI/65A, III/065011ARudno nad HronomI/65A2,7612,761
R01-020Rudno nad HronomI/65AŽarnovica 1II/428, I/65, II/4287,0117,011
R01-021Žarnovica 1II/428, I/65, II/428Žarnovica 2I/654,8794,879
R01-022Žiar nad Hronom-Šáš. PodhradieI/50, I/65, III/050092Hronská BreznicaI/50, II/525, III/5250079,6479,647
R01-023Hronská BreznicaI/50, II/525, III/525007Budča 1I/50, III/0500920,6710,671
R01-024Budča 1I/50, III/050092Ostrá Lúka – BudčaI/50, III/0500851,5451,545
R01-025Ostrá Lúka – BudčaI/50, III/050085Budča 2I/50, I/69, III/0501491,9311,931
R01-026Budča 2I/50, I/69, III/050149Budča 3I/50, I/69, III/0501490,5070,507
R01-027Budča 3I/50, I/69, III/050149ZvolenI/69, III/0500852,4842,484
R01-028ZvolenI/69, III/050085KováčováI/66, I/692,1322,132
R01-029KováčováI/66, I/69Sliač-HájnikyI/66, I/66C, I/691,1301,130
R01-030Sliač-HájnikyI/66, I/66C, I/69SielnicaI/66, III/0660142,5852,585
R01-031SielnicaI/66, III/066014Banská Bystrica-KremničkaI/66, I/69, MK8,3148,028
R01-032aŽarnovica 2I/65Žarnovica-Malé Podzám­čieI/650,5240,524
R01-032bŽarnovica-Malé Podzám­čieI/65Lehôtka pod BrehmiI/658,4878,487
R01-033Lehôtka pod BrehmiI/65Žiar nad Hronom-Šáš. PodhradieI/50, I/65, III/0500928,9658,965
R01-034Nitra-západR1Nitra-ČermáňR1, II/5625,7495,749
R01-035Nitra-ČermáňR1, II/562Nitra-SelenecR16,2266,226
R01-036Nitra-SelenecR1BeladiceR1, III/065310,70010,700
R01-037BeladiceR1, III/0653Tesárske MlyňanyR1, I/658,6248,624
R01-038Tesárske MlyňanyR1, I/65ČaradiceR1, I/65, III/07619,6089,608
R01-039ČaradiceR1, I/65, III/0761Tekovské NemceR14,1704,170
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R2
R02-001Budča 3I/50, I/69, III/050149Zvolen-Pustý hradI/50, I/662,7992,799
R02-002Zvolen-Pustý hradI/50, I/66Zvolen 8I/50, I/660,4040,404
R02-003Zvolen 8I/50, I/66Zvolen 9I/50, III/0660231,6571,309
R02-004Ožďany 4I/50, I/50AOžďany 5I/50, I/50A5,1815,181
R02-005FigaI/50B, I/50, I/50BFiga 3I/50, I/50B, III/5710392,1532,153
R02-006Figa 3I/50, I/50B, III/571039 I/50, I/50B, III/5710390,3020,302
R02-007 I/50, I/50B, III/571039Tornaľa 2I/50B, I/673,9243,924
R02-008Tornaľa 2I/50B, I/67 I/50B, I/670,3120,312
R02-009 I/50B, I/67GemerI/50, I/50B6,0056,005
R02-010GemerI/50, I/50B I/50, I/50B0,4530,453
R02-011 I/50, MKKošiceI/50, III/0501928,5848,119
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R3
R03-001Horná LehotaI/59, I/59AOravský PodzámokI/59, I/59A5,7445,744
R03-002LiesekR3, II/520TrstenáI/59, R36,0266,026
R03-003 R3, I/59LiesekR3, II/5201,7621,762
R03-004Horná Štubňa 2 Horná Štubňa 1 4,2194,219
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R4
R04-001Košice-ŤahanovceI/68, II/547, MK D/1, I/68, III/0680195,635,452
R04-003Svidník 1 Svidník 2 4,4434,443
R04-004hranica SR/MRR4, I/68 KechnecR4 2,6752,675
R04-005KechnecR4Košice-juhR4, I/6811,50011,500
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R6
R06-001Dolné KočkovceI/49, I/49ABeluša 1I/49, I/49A, I/611,7431,743
R06-002Beluša 1I/49, I/49A, I/61Beluša 2D/1, I/49A0,4000,400
R06-003Beluša 2D/1, I/49ABeluša 3D/1, I/49A0,1400,140

Poznámky pod čiarou

1) § 1 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.