Čiastka č. 76/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 28.05.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
185/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory pri reštrukturalizácii vinohradu 01.06.2008
186/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2008
187/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa