Čiastka č. 37/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 20.03.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
96/2008 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
97/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov 27.03.2008
98/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely