Čiastka č. 30/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 13.03.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
78/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe 01.04.2008
79/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi 01.04.2008
80/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov 01.04.2008
81/2008 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6. februára 2008 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 8 ods. 6 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a s čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 13.03.2008
82/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev 15.03.2008