Čiastka č. 17/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 08.02.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
45/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici
46/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií združeniam na ochranu spotrebiteľa
r1/c17/2008 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby a tlačovej chyby v zákone č. 577/2007 Z. z.