Čiastka č. 122/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 23.08.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
327/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu 01.09.2008
328/2008 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb v plynárenstve 01.09.2008
329/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnych zmluvám vyššieho stupňa