Čiastka č. 114/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 06.08.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
300/2008 Z. z. Zákon o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2008
301/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 15.08.2008
302/2008 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 1 000 Sk s tematikou rozlúčky so slovenskou korunou 01.11.2008
303/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o schválení Vyhlásenia Slovenskej republiky k článkom 40 a 41 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985