Čiastka č. 245/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 18.12.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
586/2007 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
587/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskej charte miestnej samosprávy o rozšírení záväzkov Slovenskej republiky na ďalšie ustanovenia charty