Čiastka č. 206/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 30.10.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
488/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov 01.11.2007
489/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sumách vianočného príspevku v roku 2007 31.10.2007
490/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení neskorších predpisov 01.11.2007
491/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z. 01.11.2007
492/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na účely informatizácie spoločnosti 01.11.2007
r1/c206/2007 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 330/2007 Z. z.