Čiastka č. 167/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 18.08.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
376/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 274/2004 Z. z. o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel 30.09.2007
377/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie 01.09.2007
378/2007 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií klientom alebo potenciálnym klientom pred poskytnutím investičnej služby 01.11.2007
379/2007 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o hlásení o konsolidovanom celku