Čiastka č. 132/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 29.06.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
291/2007 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 01.07.2007
292/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o Rezidenčnej kancelárii v Slovenskej republike