Čiastka č. 130/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 28.06.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
283/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2007
284/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kolkových známkach 01.07.2007
r1/c130/2007 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 264/2007 Z. z.