Redakčné oznámenie č. r1/c130/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 264/2007 Z. z.

Čiastka 130/2007
Platnosť od 28.06.2007

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 264/2007 Z. z. o prijatí Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) a Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členov jeho orgánov, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu

V texte oznámenia namiesto slov „u generálneho tajomníka Rady Európy“ majú byť správne uvedené slová „u generálneho tajomníka Rady Európskej únie“.