Čiastka č. 106/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 24.05.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
236/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2007
237/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 01.07.2007
238/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 01.07.2007