Čiastka č. 87/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 28.04.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
243/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o výberovom konaní, prijímacom konaní a o rekondičnom pobyte v Hasičskom a záchrannom zbore
r1/c87/2006 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 197/2006 Z. z.