Redakčné oznámenie č. r1/c87/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 197/2006 Z. z.

Čiastka 87/2006
Platnosť od 28.04.2006

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 197/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny vozidiel kategórie N

V § 5 má byť namiesto slova „orgán“ správne uvedené slovo „orgán9)“.