Čiastka č. 73/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 14.04.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
201/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel 15.04.2006
202/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel 15.04.2006
203/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča 15.04.2006
204/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na kotvové úchytky bezpečnostných pásov motorových vozidiel 21.04.2006