Čiastka č. 72/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 14.04.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
195/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a na ich montáž 15.04.2006
196/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery motorových vozidiel kategórie M1 15.04.2006
197/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny vozidiel kategórie N 15.04.2006
198/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel 15.04.2006
199/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 15.04.2006
200/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 15.04.2006