Čiastka č. 231/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 28.11.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
608/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky 01.12.2006
609/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií v znení vyhlášky č. 372/1998 Z. z. 01.12.2006
r1/c231/2006 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 336/2006 Z. z.