Čiastka č. 215/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 13.10.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
563/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na ochranu cestujúcich v motorových vozidlách pri čelnom náraze 15.10.2006
564/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na ochranu cestujúcich v motorových vozidlách pri bočnom náraze 15.10.2006
565/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 191/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel pri náraze 15.10.2006