Čiastka č. 191/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 01.09.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
501/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2006 Z. z. 01.09.2006
502/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov
503/2006 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2005 č. 11/2005, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska
r1/c191/2006 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z.