Redakčné oznámenie č. r1/c191/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z.

Čiastka 191/2006
Platnosť od 01.09.2006

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb


vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby

1. V § 31 ods. 2 má byť namiesto slova „nepochádzajú“ správne uvedené slovo „pochádzajú“.

2. V § 31 ods. 5 má byť namiesto čísla „1“ správne uvedené číslo „2“.

3. V § 31 ods. 9 má byť namiesto čísla „44“ správne uvedené číslo „43“.

4. V § 31 ods. 11 má byť namiesto čísla „2“ správne uvedené číslo „3“.

5. V § 31 ods. 12 má byť namiesto čísla „2“ správne uvedené číslo „3“.

6. V § 32 majú byť namiesto čísiel „2“ a „3“ správne uvedené čísla „3“ a „4“.

7. V § 56 ods. 1 má byť namiesto čísla „56“ správne uvedené číslo „55“.

8. V § 60 má byť namiesto čísla „44“ správne uvedené číslo „43“.