Čiastka č. 181/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 15.08.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
475/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 01.09.2006
476/2006 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 417/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15.08.2006
477/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 518/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii liekov 01.09.2006
r1/c181/2006 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 359/2006 Z. z.