Čiastka č. 174/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 20.07.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
464/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
r1/c174/2006 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z.