Čiastka č. 169/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 14.07.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
457/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení k Dohode medzi Švajčiarskou konfederáciou a Rakúskou republikou o zriadení a činnosti Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD)
r1/c169/2006 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 301/2006 Z. z.