Čiastka č. 168/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 14.07.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
453/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o hospodárskej úprave lesov a o ochrane 15.07.2006
454/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene ústredného orgánu podľa článkov 3, 4 a 16 Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine
455/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
456/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení aktualizovaného zoznamu orgánov oprávnených podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín