Čiastka č. 147/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 16.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
404/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 01.07.2006
405/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov 01.07.2006
406/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v doprave
407/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa