Oznámenie č. 407/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 147/2006
Platnosť od 16.06.2006

407

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 30. mája 2006 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike z 31. marca 2006 uzavretá medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 19. apríla 2006 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb

a

Asociáciou fakultných nemocníc Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 9. mája 2006 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb

a

Asociáciou nemocníc Slovenska.

4. Dodatok č.1 z 28. marca 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 zo 7. apríla 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským zväzom spracovateľov mäsa.

5. Dodatok č. 1 z 31. marca 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 31. marca 2006 uzavretej medzi Zväzom polygrafie na Slovensku

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.

6. Dodatok č. 3 z 5. apríla 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2006 zo 17. decembra 2003 uzavretej medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

7. Dodatok č. 5 zo 6. apríla 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.

8. Dodatok č. 1 z 12. apríla 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 9. septembra 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom METALURG

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

9. Dodatok č. 4 z 26. apríla 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 29. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.

10. Dodatok č. 1 z 27. apríla 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 10. februára 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenskou spoločnosťou mlynárov Slovenskej republiky.