Čiastka č. 123/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
346/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme 01.06.2006
347/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti 01.06.2006
348/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov 01.06.2006
349/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívnych látok 01.06.2006