Čiastka č. 12/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 18.01.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
22/2006 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
23/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 01.02.2006