Čiastka č. 8/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 21.01.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
12/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla 01.05.2005
13/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
r1/c8/2005 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 721/2004 Z. z.